In Overbetuwe helpen we met subsidies om kunst, cultuur en erfgoed toegankelijker te maken voor iedereen.

Waarvoor is de subsidie

U kunt een eenmalige of jaarlijkse subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die kunst, cultuur en erfgoed toegankelijk maken. Deze activiteiten moeten passen in bij ons beleid zoals beschreven in de cultuurvisie 2022-2025 ‘Op Waarde Geschat’. 

Het gaat om activiteiten die iedereen kan doen om meer kunst en cultuur te ervaren en te ondersteunen:

 • Activiteiten die verenigingen ondersteunen die te maken hebben met kunst en cultuur.
 • Het ondersteunen van programma’s om mensen meer te laten doen op gebied van kunst en cultuur.
 • Activiteiten organiseren om mensen bewuster te maken van de geschiedenis, kunst en erfgoed van Overbetuwe. Voor activiteiten die zowel fysiek zijn als online.

Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden en waarvoor u de subsidie kunt aanvragen.
 

Theater

Waarvoor is de subsidie

Een plek voor het vertonen en bijwonen van theater, optreden, performances en andere soorten voorstellingen.

Vraag subsidie theater aan

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2024.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Musea

Waarvoor is de subsidie

Activiteiten bij musea die zijn gericht op het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en/of immateriële blijken van mens en omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Vraag subsidie musea aan

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Muziekverenigingen

Waarvoor is de subsidie

Verenigingen kunnen een jaarlijkse subsidie aanvragen als ze actieve jeugdleden hebben die samen muziek maken.

Vraag subsidie muziekverenigingen aan

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie is maximaal €3.000,- per muziekvereniging. Het subsidiebedrag per jeugdlid is maximaal €200,- per jaar.

Voorwaarden

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Koren, toneel en media

Waarvoor is de subsidie

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties organiseren voorstellingen, uitvoeringen, optredens en/of exposities.

Vraag subsidie koren, toneel en media aan

Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal €125,- per activiteit voor maximaal 2 activiteiten per vereniging/organisatie per jaar.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Kunst- en cultuurinitiatieven

Waarvoor is de subsidie

Incidentele activiteiten die gericht zijn op de beleving van de bezoeker. Deze activiteiten hebben niet alleen een cultureel doel, maar ook een doel om mensen samen te brengen en te verbinden door middel van kunst en cultuur (maatschappelijk doel). Onder deze activiteiten vallen de volgende organisaties:

 • Culturele en theaterverenigingen of -stichtingen: groep mensen die in verenigingsverband culturele of theateractiviteiten beoefent.
 • Oranjevereniging: houdt zich bezig met een aantal uiteenlopende activiteiten, meestal rond Koningsdag, maar ook op andere bijzondere of speciale momenten in het jaar.

Vraag subsidie kunst- en cultuurinitiatieven aan

Maximaal subsidiebedrag

U kunt jaarlijkse of eenmalige subsidies aanvragen.

Culturele activiteiten

Het subsidiebedrag per bijeenkomst is maximaal 1/3 deel van de kosten die in aanmerking komt voor subsidie op basis van de (activiteiten)begroting. Welke kosten voor subsidie in aanmerking komen staat in artikel 7 van de Subsidieregeling Sociaal Basis Vrijwilligersorganisaties gemeente Overbetuwe. Hier geldt een maximum tot:

 • €250 voor bijeenkomsten van 15 tot 100 personen
 • €500 voor bijeenkomsten tot 200 personen
 • €750 voor bijeenkomsten tot 500 personen
 • €1.000 voor bijeenkomsten vanaf 500 personen

Culturele activiteiten van bovenlokaal belang

Culturele activiteiten die gericht zijn op zowel inwoners van Overbetuwe als bezoekers van buiten de gemeente (bovenlokaal). Het subsidiebedrag voor deze culturele activiteiten is maximaal 1/3 van de kosten die in aanmerking komt voor subsidie op basis van de (activiteiten)begroting. Welke kosten voor subsidie in aanmerking komen staat in artikel 7 van de Subsidieregeling Sociaal Basis Vrijwilligersorganisaties Gemeente Overbetuwe. Hier geldt een maximum tot €10.000. Per jaar is er een budget van totaal €20.000 aan subsidie (subsidieplafond). 

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Erfgoedbeleving

Waarvoor is de subsidie

Activiteiten die gericht zijn op de beleving en bewustwording van de mensen. Deze activiteiten hebben niet alleen een cultureel doel, maar ook een doel om mensen te verbinden door middel van erfgoed (maatschappelijk doel). De volgende organisaties kunnen subsidie aanvragen:

Historische verenigingen of -stichtingen die:  historische activiteiten beoefenen zoals educatie over belangrijke historische gebeurtenissen voor Overbetuwe. 

Vraag subsidie erfgoedbeleving aan

Maximaal subsidiebedrag

U kunt een jaarlijkse subsidie aanvragen tot maximaal €800 per vereniging of stichting.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.
   

Cultuureducatie

Waarvoor is de subsidie

Voor basisscholen die activiteiten organiseren om kinderen bewust te laten leren over kunst, cultuur en erfgoed. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de school, met gerichte uitleg en/of lessen.

Vraag subsidie cultuureducatie aan

Maximaal subsidiebedrag

U kunt jaarlijks een subsidie aanvragen van €2,50 per leerling per schooljaar die meedoet aan een activiteit.

Wat valt niet onder deze subsidie?

 • Lessen en workshops van het CultuurMenu en Meer muziek in de Klas. Hiervoor bestaan andere regelingen.
 • Cultuureducatie met kwaliteit / CMK projecten.
 • Wat lekkers die worden uitgedeeld tijdens culturele feesten zoals paaseitjes en pepernoten.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.