U kunt subsidie aanvragen voor verschillende algemeen toegankelijke activiteiten gericht op het bevorderen en promoten van kunst- en cultuurdeelname die in overeenstemming zijn met het gemeentelijke kunst, cultuur- en erfgoedbeleid  ‘Op Waarde Geschat – Cultuurvisie 2022-2025’

Op deze pagina vindt u jaarlijkse en eenmalige subsidies. 

 • Activiteiten die verenigingen ondersteunen in het ontwikkelen van cultureel aanbod, en/of
 • Het ontwikkelen van programma's voor cultuuractiviteiten en -stimulering, en/of
 • Activiteiten die bijdragen aan bewustwording van de geschiedenis van Overbetuwe, haar kunstschatten en haar materieel en immaterieel cultureel erfgoed, zowel fysiek als digitaal.

Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden en kunt u de subsidie aanvragen.

Muziekverenigingen

In deze categorie vindt u een jaarlijkse subsidie.

Vraag subsidie muziekverenigingen aan

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie is maximaal € 3.000,- per muziekvereniging. Het subsidiebedrag per jeugdlid is maximaal € 200,- per jaar.

Te subsidiëren activiteiten

Met actieve jeugdleden die muziek beoefenen.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • U vermeldt het aantal jeugdleden dat op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe woont. U levert een bewijs van dit aantal aan.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt: 

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Koren, toneel en media

In deze categorie vindt u eenmalige subsidies.

Vraag subsidie koren, toneel en media aan

Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal € 125,- per activiteit voor maximaal 2 activiteiten per organisatie per jaar.

Te subsidiëren activiteiten

Het organiseren van voorstellingen, uitvoeringen, optredens en/of exposities.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Cultuureducatie

In deze categorie vindt u een jaarlijkse subsidie.

Vraag subsidie cultuureducatie aan

Maximaal subsidiebedrag

De subsidie is een vast bedrag op basis van het aantal leerlingen op de school:

 • 15 tot 100 leerlingen: € 750,-
 • 100 tot 200 leerlingen: € 1.500,-
 • 200 tot 300 leerlingen: € 2.250,-
 • 300 tot 400 leerlingen: € 3.000,-
 • Vanaf 400 leerlingen: € 3.750,-

Te subsidiëren activiteiten

Activiteiten gericht op het doelbewust leren over en met kunst, cultuur en erfgoed via gerichte instructie, zowel binnen- als buitenschools.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Kunst- en cultuurinitiatieven

In deze categorie vindt u jaarlijkse en eenmalige subsidies. 

Vraag subsidie kunst- en cultuurinitiatieven aan

Maximaal subsidiebedrag

In afwijking van artikel 6 is het subsidiebedrag per bijeenkomst maximaal 1/3 van de subsidiabele kosten op basis van de (activiteiten)begroting van de aanvrager met een maximum tot:

 • Voor bijeenkomsten met 15 tot 100 personen: € 250,-
 • Voor bijeenkomsten met 100 tot 200 personen: € 500,-
 • Voor bijeenkomsten met 200 tot 500 personen: € 750,-
 • Voor bijeenkomsten met meer dan 500 personen: € 1.000,-

Te subsidiëren activiteiten

Incidentele activiteiten gericht op de beleving van de bezoeker. Deze activiteiten hebben een cultureel doel en ook een maatschappelijk doel. De nadruk ligt op het verbinden van mensen met kunst, cultuur en erfgoed. Onder deze activiteiten vallen de volgende organisaties:

 • Historische-, culturele en theaterverenigingen of -stichtingen: groep mensen die in verenigingsverband historische, culturele of theateractiviteiten beoefent.
 • Oranjevereniging die zich bezighoudt met verschillende activiteiten, meestal rond Koningsdag, maar ook in de rest van het jaar.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag 

Begroting (in één bestand) met:

 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2021.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Theater

In deze categorie vindt u zowel eenmalige als jaarlijkse subsidies.

Vraag subsidie theater aan

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Te subsidiëren activiteiten 

Het vertonen en bijwonen van theater, optreden, performances en andere soorten voorstellingen.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2022, neemt u de begroting 2022 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Musea

In deze categorie vindt u een jaarlijkse subsidie.

Vraag subsidie musea aan

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Te subsidiëren activiteiten

Het verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren en bekendheid geven aan materiële en/of immateriële blijken van mens en omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2022.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.