In Overbetuwe helpen we met subsidies om het sporten, spelen en leren toegankelijker te maken voor iedereen en de ontwikkeling en welzijn te vergroten. Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden.

Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden.

Stimuleren sporten in basisschoolverband

Waarvoor is de subsidie

Dit zijn jaarlijkse of eenmalige activiteiten die een basisschool of een speciale basisschool (SBO) organiseert om kinderen aan te moedigen en te helpen sporten. De activiteiten moeten passen bij wat de gemeente wil met sport (sportbeleid). Het kan bijvoorbeeld gaan om een dagje schaatsen of zwemmen voor een groep kinderen.

Vraag subsidie stimuleren sporten in basisschoolverband aan

Maximaal subsidiebedrag

Voor deze subsidie ontvangt u voor:

 • Zwemmen: de volledige kosten voor de huur (maximaal 2 uur) van een van de 2 zwembaden in Overbetuwe (De Leygraaf of De Helster) met één of meer (combinatie)groepen.
 • Schaatsen: de volledige kosten voor de huur (maximaal 2 uur) van een schaatsbaan (Triavium Nijmegen) of een mobiele schaatsbaan (Overbetuwe Winterfestijn Elst) met één of meer (combinatie)groepen.
 • Voor overige sportactiviteiten in schoolverband maximaal 80% van de kosten die in aanmerking komen voor vergoeding. Deze staan in artikel 7 van de subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties gemeente Overbetuwe.

U krijgt geen subsidie voor de kosten van het vervoer naar het zwemmen of schaatsen.

Voorwaarden

De activiteiten moeten passen bij wat de gemeente wil met sport (sportbeleid).

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2024.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Sporten met een beperking

Waarvoor is de subsidie

Verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties die sportactiviteiten voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking bedenken, organiseren en uitvoeren, kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor hun leden of deelnemers met een beperking die in Overbetuwe wonen.

Vraag subsidie sporten met een beperking aan

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie is €65,- per lid of deelnemer met een beperking.

Voorwaarden

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Scholing vrijwilligers sportverenigingen

Waarvoor is de subsidie

Voor een vrijwilliger van een sportvereniging kunt u subsidie aanvragen voor het volgen van een erkende kaderopleiding of –training. 

Vraag subsidie vrijwilligers sportvereniging aan

Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is voor de helft van de kosten per training tot maximaal €1.000 per organisatie/vereniging per jaar.

Voorwaarden

 • De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden die staan in artikel 5 van de Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties Gemeente Overbetuwe, behalve de onderdelen g, h en i.
 • Het gaat om een kaderopleiding of –training in het kader van sportactiviteiten bij een erkend instituut. Bijvoorbeeld een trainersopleiding voor speciale doelgroepen zoals jeugd, senioren en mindervaliden.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2024.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Natuur- en milieu Educatie (NME)

Waarvoor is de subsidie

Voor activiteiten die helpen om mensen te leren over natuur en milieu. De activiteiten moeten  passen bij wat de gemeente wil met de omgeving en duurzaamheid (Integraal kwaliteitsplan openbare ruimte en routekaart duurzaamheid. Dit kan onder andere inhouden:

 • Het aanbieden van lesmateriaal en activiteiten om scholen te helpen bij het maken van lessen over natuur, milieu en duurzaamheid.
 • Het bedenken van leuke programma's om mensen meer te betrekken bij natuur- en milieuactiviteiten en hen aan te moedigen om er meer over te leren.

Vraag subsidie Natuur- en Milieu Educatie aan

Maximaal subsidiebedrag

Er is geen maximaal bedrag.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2024.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Scouting

Waarvoor is de subsidie

Een jaarlijkse subsidie voor het organiseren van scoutingactiviteiten voor jeugdigen.

Vraag subsidie voor scouting aan 

Maximaal subsidiebedrag

Een jaarlijkse subsidie per jeugdlid tot en met 17 jaar van €40.

Voorwaarden

 • De aanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden die staan in artikel 5 van de Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties Gemeente Overbetuwe.
 • De scoutingvereniging is aangesloten bij Scouting Nederland en de leden betalen contributie.
 • Bij de aanvraag vermeldt u het aantal jeugdleden dat op 1 januari vóór het subsidiejaar in Overbetuwe woont. Als er naar gevraagd wordt kunt u laten zien (bewijs) hoeveel leden dat zijn.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Kindervakantie-speelweken

Waarvoor is de subsidie

Voor de organisatie van een kindervakantieweek in de zomervakantie voor kinderen tot en met 12 jaar.

Vraag subsidie voor kindervakantie- en speelweek aan

Maximaal subsidiebedrag

Een jaarlijkse subsidie van maximaal €400 per dag met een maximum van 5 dagen per jaar.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

 • Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
 • Begroting (in één bestand) met:
 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit. 
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen, neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft ontvangen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2024.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.