In deze categorie vindt u jaarlijkse en eenmalige subsidies. U kunt subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten.

Hieronder leest u bij elke activiteit welke voorwaarden gelden.

Scholing vrijwilligers sportverenigingen

In deze categorie vindt u eenmalige subsidies.

Subsidie scholing vrijwilligers sportverenigingen aanvragen

Maximaal subsidiebedrag

De helft van de kosten per training, tot maximaal € 1.000,- per organisatie/vereniging per jaar.

Subsidie activiteiten

Het volgen van een erkende kaderopleiding of -training door een vrijwilliger van een sportvereniging.

Voorwaarden

De onderdelen g, h en i van artikel 5, van de Subsidieregeling Sociale Basis Vrijwilligersorganisaties gemeente Overbetuwe 2022(externe link) zijn niet van toepassing. 

Het gaat om een kaderopleiding of -training in het kader van sportactiviteiten bij een erkend instituut. Bijvoorbeeld een trainersopleiding voor speciale doelgroepen zoals jeugd, senioren en mindervaliden.

Nodig bij aanvraag

Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen

Kostenberekening (in één bestand) met:

 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2022.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt: 

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Stimuleren sporten en spelen

In deze categorie vindt u jaarlijkse en eenmalige subsidies.

Subsidie stimuleren sporten en spelen aanvragen

Maximaal subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is maximaal 70% van de begroting.

Subsidie activiteiten

Jaarlijkse of eenmalige activiteiten gericht op het stimuleren en promoten van sporten en spelen die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk sport- en speelbeleid.

Nodig bij aanvraag

Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.

Kostenberekening (in één bestand) met:

 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2022.
 • Het gewenste subsidiebedrag. 

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Sporten met een beperking

In deze categorie vindt u jaarlijkse subsidies.

Subsidie sporten met een beperking aanvragen

Maximaal subsidiebedrag

De jaarlijkse subsidie bedraagt € 65,- per lid met een beperking.

Subsidie activiteiten

Verenigingen of andere vrijwilligersorganisaties die sportactiviteiten voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking ontwikkelen, organiseren en uitvoeren, kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor hun leden met een beperking die in Overbetuwe wonen.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • Bij de subsidieaanvraag vermeldt u het aantal leden met een beperking dat op 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar in Overbetuwe woont.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Kindervakantie-speelweken

In deze categorie vindt u jaarlijkse subsidies.

Subsidie kindervakantie-speelweken aanvragen

Maximaal subsidiebedrag

Het jaarlijkse subsidiebedrag is maximaal € 225,- per dag met een maximum van 5 dagen per jaar.

Te subsidiëren activiteiten

Het bieden van een gestructureerd vrijetijdsaanbod voor kinderen tot en met 12 jaar in de zomervakantie.

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.

Kostenberekening (in één bestand) met:

 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2022.
 • Het aantal dagen dat de speelweek wordt georganiseerd (we subsidiëren maximaal 5 dagen).
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Scouting

In deze categorie vindt u een jaarlijkse subsidie.

Subsidie scouting aanvragen

Maximaal subsidiebedrag

Het jaarlijkse subsidiebedrag per jeugdlid tot en met 17 jaar is € 40,-.

Subsidie activiteiten

Het organiseren van scoutingactiviteiten voor jeugdleden.

Voorwaarden

 • De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.
 • De scoutingsvereniging is aangesloten bij scouting Nederland en de jeugdleden betalen contributie.

Nodig bij aanvraag

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.

Natuur- en milieu Educatie (NME)

In deze categorie vindt u een jaarlijkse subsidie.

Subsidie Natuur- en Milieu Educatie aanvragen

Maximaal subsidiebedrag niet van toepassing.

Subsidie activiteiten

Activiteiten gericht op het bevorderen en promoten van Natuur- en Milieu Educatie die in overeenstemming zijn met het gemeentelijk beleid openbare ruimte en duurzaamheid:

 • Bieden van lesmateriaal en activiteiten om scholen te ondersteunen in het ontwikkelen van natuur-, milieu- en duurzaamheidsaanbod.
 • Het ontwikkelen van aansprekende programma's voor natuur- en milieuactiviteiten en stimulering.

Nodig bij aanvraag

Activiteitenplan: lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.

Kostenberekening (in één bestand) met:

 • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
 • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2023, neemt u de begroting 2023 op en de gerealiseerde inkomsten en uitgaven van 2022.
 • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

 • Kopie van de statuten.
 • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.