Bij een subsidieaanvraag moet u een activiteitenplan toevoegen. Hierin moeten de volgende onderwerpen staan.

Beschrijving van de activiteiten

  • Wat wordt er georganiseerd?
  • Waar vinden de activiteiten plaats?
  • Wanneer en hoe vaak vinden de activiteiten plaats?

Doelgroep

  • Voor wie zijn de activiteiten bedoeld?
  • Waaruit blijkt dat zij behoefte hebben aan deze activiteiten?
  • Welke bijdrage leveren de deelnemers aan de activiteit (financieel, materiaal, hulp)?
  • Hoeveel deelnemers worden er verwacht aan de activiteit(en)?

Communicatie

  • Op welke manier wordt bij de doelgroep bekend gemaakt dat de activiteiten plaatsvinden?
  • Op welke manier dragen de activiteiten bij aan de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe zoals geformuleerd in het beleidsplan Sociaal Domein 2020-2025?
  • Met welke partners of organisaties wordt samengewerkt?