De gemeente Overbetuwe subsidieert activiteiten die (kwetsbare) inwoners helpen om elkaar te ontmoeten en zo lang mogelijk mee te doen aan het maatschappelijk leven. Hiervoor kunnen jaarlijkse en eenmalige subsidies worden aangevraagd.

Activiteiten die erop gericht zijn dat (kwetsbare) inwoners meedoen, elkaar kunnen ontmoeten en zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven in Overbetuwe.

Door aanpassingen in de subsidieregeling is subsidie aanvragen pas mogelijk vanaf 1 april. 

Voorwaarden

De activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe.

Nodig bij aanvraag

  • Activiteitenplan: Lees welke informatie in het activiteitenplan terug moet komen.
  • Begroting (in 1 bestand) met:
    • Verwachte inkomsten en uitgaven rondom de te subsidiëren activiteit.
    • Toelichting per begrotingspost. Als u deze subsidie eerder heeft ontvangen neemt u in de begroting ook een vergelijking op tussen de begroting van het lopende boekjaar en de bereikte inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar. Dus als u subsidie heeft gekregen voor 2024, neemt u de begroting 2024 op en de bereikte inkomsten en uitgaven van 2023.
  • Het gewenste subsidiebedrag.

Als u de subsidie voor het eerst aanvraagt:

  • Kopie van de statuten.
  • Een bestand met de namen en functies van uw bestuursleden.