Voor alles wat te maken heeft met het helpen van mensen, hebben we 6 belangrijke doelen opgesteld. Als een activiteit helpt om één of meer van deze doelen te bereiken, kan het geld krijgen via subsidie.

Doel 1: Inwoners van Overbetuwe hebben zorg voor elkaar

Het is de taak van ons allemaal om te zorgen voor het welzijn van de mensen die in Overbetuwe wonen, en om eventuele problemen te herkennen. Als mensen zelf of samen met anderen hun hulp kunnen regelen, helpen we ze daarbij.

 • Mensen in Overbetuwe (jong en oud) hoeven zich niet alleen te voelen. Ze hebben mensen om zich heen en voelen zich verbonden met elkaar en de buurt.
 • Mensen doen vrijwilligerswerk voor de gemeenschap en hebben de juiste ondersteuning hiervoor.
 • Mensen die voor een ander zorgen, zoals familieleden of vrienden (mantelzorg), voelen zich gewaardeerd, krijgen hulp als dat nodig is, en voelen zich niet te zwaar belast.

Doel 2: Inwoners voelen zich vitaal, iedereen telt en doet mee

 • Mensen in Overbetuwe zijn sterk (vitaal), kunnen meedoen in de samenleving en doen dat naar hun beste kunnen.
 • Mensen in Overbetuwe zijn veerkrachtig en kunnen meedoen in de samenleving, zelfs als ze kwetsbaarheden ervaren zoals moeite met lezen, verwardheid, psychische problemen, of als ze nieuw zijn in Nederland.
 • Mensen hebben genoeg geld om rond te komen.
 • Mensen voelen zich veilig en helpen anderen om zich veilig te voelen. Ze weten wat ze moeten doen als er iets misgaat.
 • Mensen kunnen zelf beslissen hoe ze willen leven, bijvoorbeeld waar ze willen wonen of werken.
 • Mensen voelen zich goed (vitaal), genieten van het leven en hebben hoop voor de toekomst.

Doel 3: Ondersteuning is passend en nabij, voor jong en oud

 • Vrijwilligers en beroepskrachten werken samen en zijn aanwezig in de leefomgeving van de inwoner: zoals in de buurt en op school. De geboden ondersteuning is laagdrempelig, passend, zoveel mogelijk indicatievrij en sluit aan op de vraag van onze inwoners.
 • Ondersteuning sluit aan op de vraag, behoefte en mogelijkheden van de inwoner en draagt bij aan het versterken van de zelfredzaamheid.
 • Ondersteuning wordt bij voorkeur indicatievrij, collectief en nabij de inwoner aangeboden.
 • Professionals (beroepskrachten en/of vrijwilligers) zien problemen vroeg aankomen en helpen actief oplossingen vinden.
 • De hulp en het vroeg signaleren helpt problemen te voorkomen voordat ze erger worden, en helpt herhaling van problemen en onverwachte noodsituaties te vermijden (crisiszorg).

Doel 4: Inwoners hebben mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen (vooral jeugd)

 • Mensen in Overbetuwe kunnen leren en groeien, doen mee en zorgen goed voor zichzelf en de buurt.
 • Nieuwe inwoners die in Overbetuwe komen wonen, worden goed geholpen om een goede start te maken.
 • Jongeren groeien veilig, gelukkig en gezond op. Ze leren nieuwe dingen en helpen waar ze kunnen.
 • Inwoners worden ondersteund bij de overgang van adolescentie naar volwassenheid.
 • Sport en bewegen zijn belangrijk voor de mensen in onze gemeente. Sportplekken zijn open voor iedereen.
 • Het is belangrijk om goed te kunnen lezen, rekenen en met de computer om te gaan. Dit helpt mensen om zelf dingen te kunnen doen.

Doel 5: Inwoners zijn tevreden met hun leefomgeving

 • Inwoners hebben een prettige leefomgeving met voorzieningen die passen bij de behoefte.
 • Er zijn voldoende passende voorzieningen nabij inwoners om zo lang als mogelijk thuis te wonen.
 • Voor inwoners is een plek in de buurt beschikbaar voor ontmoeting.

Doel 6: Voorzieningen en ondersteuning zijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed

 • Informatie is duidelijk, de sociale infrastructuur is sterk, voorzieningen zijn betaalbaar en toegankelijk en betrokkenen committeren zich aan de gedeelde opgave waar het belang van onze inwoners centraal staat.
 • Het aanbod aan voorzieningen is bekend, toegankelijk, vindbaar en tijdig beschikbaar voor inwoners van Overbetuwe.
 • Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van ondersteuning en eventuele overdracht wanneer andere ondersteuning ingezet wordt (op- of afschalen).
 • Partners, vrijwilligersorganisaties en bewonersinitiatieven werken optimaal samen bij de ondersteuning van inwoners/ gezinnen.
 • Gemeentelijke ondersteuning blijft betaalbaar, nu en in de toekomst.