Toegang tot WOZ en belastinggegevens

Waar vind ik de WOZ-waarde, taxatieverslag en andere belastinggegevens?

Als u eigenaar bent van de woning (en de aanslag staat op uw naam) kunt u de gegevens bekijken op verschillende manieren:

  • Via het Belastingloket. U logt in met DigiD of e-Herkenning.
  • U kunt de gegevens ook inzien via MijnOverheid en logt in met DigiD.
  • Op het WOZ-waardeloket vindt u de openbare WOZ-gegevens van woningen en enkele aanvullende gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. U kunt hier ook uw woning vergelijken met andere woningen.

Waarom kan ik niet inloggen op het Belastingloket voor de WOZ- en belastinggegevens?

Dit komt waarschijnlijk omdat de aanslag niet op uw naam staat.

WOZ- en belastinggegevens inzien en misschien ook bezwaar maken, is alleen mogelijk voor de belastingplichtige eigenaar. Niet voor een eventuele mede-eigenaar (bijvoorbeeld uw partner).

Staat de aanslag wel op uw naam en lukt het niet om bij uw gegevens te komen? Neem dan contact met ons op.

 WOZ-waarde en bezwaar maken

Hoe is de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

De WOZ-waarde van uw huis of gebouw wordt bepaald door te kijken naar de prijzen waarvoor vergelijkbare huizen of gebouwen in uw buurt zijn verkocht. Ook wordt er rekening gehouden met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld scholen. De waarde die uw huis of gebouw had op 1 januari van het vorige jaar, bepaalt de WOZ-waarde voor dit jaar. Als u in het vorige jaar uw huis of gebouw heeft verbouwd, dan bepalen we de waarde van uw huis of gebouw zoals het was op 1 januari 2024.

Meer informatie vindt u op de pagina WOZ-waarde en taxatieverslag. Daar kunt u ook een video bekijken die uitlegt hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.

Waarom is mijn WOZ-waarde gestegen?

De WOZ-waarde van uw huis is gestegen omdat gemeenten kijken naar de waarde van uw huis op 1 januari 2023 voor de WOZ-waarde van 2024. Tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zijn de huizenprijzen gestegen. Daarom is de WOZ-waarde nu gemiddeld 5% tot 7% hoger. Het is belangrijk om te weten dat de vorige WOZ-waarde niet gewoon wordt aangepast volgens een index. Wat telt, is of uw huis op de waardepeildatum verkocht zou kunnen worden voor de vastgestelde WOZ-waarde. Bekijk de video van de waarderingskamer met een uitleg hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.

Ik ben het niet eens met de WOZ-waarde van mijn huis. Wat kan ik doen?

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Controleer dan eerst of het taxatieverslag de juiste gegevens en informatie heeft. Het taxatieverslag kunt u inzien via het belastingloket.

Klopt het volgens u niet wat er staat of heeft u vragen, neem dan contact met ons op. We zullen samen kijken naar de gegevens. Dit helpt vaak al om vragen te beantwoorden. Waar het nodig is passen we dit aan.

Als u na dit gesprek nog steeds denkt dat de WOZ-waarde niet klopt, kunt u binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen bezwaar maken. Dit doet u via het belastingloket of u kunt ons een bezwaarschrift per post sturen.

Bel ons op 14 0481 of mail naar info@overbetuwe.nl.

Kijk voor meer informatie op bezwaar WOZ of gemeentelijke belastingen.

Hoe lang duurt het bezwaar?

De afhandeling van uw bezwaarschrift wordt door ons binnen een redelijke termijn afgerond. Wettelijk gezien moet dit binnen het kalenderjaar gebeuren, waarbinnen het bezwaar door de gemeente is ontvangen met een minimum van 6 weken. U krijgt van de gemeente een bericht op uw bezwaar.

Ik heb een brief ontvangen van een bedrijf dat voor mij bezwaar kan maken tegen mijn WOZ-waarde. Hoe werkt dit?

Dit soort bedrijven dienen namens u een bezwaarschrift in op basis van 'no cure no pay'.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Bezwaar maken via een bedrijf.

Waarom krijg ik een WOZ-beschikking voor een pand dat nog in aanbouw is?

Ook voor gebouwen die nog in aanbouw zijn, moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Bij het bepalen van de waarde wordt er gekeken naar de waarde van de grond en hoe ver het pand al gereed (klaar) is aan het begin van het belastingjaar.

Waarom staat er geen WOZ waarde op mijn aanslag?

In sommige gevallen kan het zijn dat de WOZ-waarde nog niet op de aanslag staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er iets is veranderd aan het huis of onroerende zaak. De WOZ-waarde ontvangt u daarom later.

Waarom is het huis van mijn buren minder waard?

Dat kan verschillende redenen hebben. Misschien is uw huis groter, heeft het een groter stuk grond, of is het in betere staat. U kunt wat informatie opzoeken op wozwaardeloket.nl. Ook kunt u met ons telefonisch contact opnemen.

Verandering van uw huis of nieuwbouw

Als een woning tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing zoals het toevoegen van een dakkapel, renovatie of het bouwen van een uitbouw, dan kijken we bij de waardebepaling naar de toestand van de woning op 1 januari 2024. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum dus hoger zijn wanneer de woning is verbouwd of veranderd. Als een woning of bedrijfsruimte op 1 januari 2024 nog in aanbouw was, kijken we bij de waardebepaling naar dat deel dat op die datum al gebouwd was, inclusief de grondwaarde.

Betalen van belasting

Kan ik mijn belasting in termijnen betalen?

Ja, dat kan. Daarvoor geeft u een machtiging af voor automatische incasso. In maximaal 10 termijnen schrijven we het afgesproken bedrag van uw rekening af.

Online regelen automatische incasso

Ik kan de belastingaanslag niet betalen. Kan ik kwijtschelding aanvragen?

Op de pagina Kwijtschelding gemeentelijke belastingen staat meer informatie en kunt u kwijtschelding aanvragen.

Ik zet helemaal geen vuilnis aan de weg. Waarom moet ik vastrecht betalen?

Voor het vastrecht maakt het niet uit of u wel of geen vuilnis aan de weg zet. Dit bedrag moet iedereen betalen. Hiermee wordt ook de inzameling van glas, papier en klein chemisch afval betaald.

Ik ben het niet eens met het aantal aanbiedingen op het aanslagbiljet. Wat kan ik doen?

Bij het legen van uw container wordt de chip van uw container gelezen en geregistreerd. Dit gebeurt in de boordcomputer van de vuilophaalwagen. Bij gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer wordt de afvalpas gelezen en geregistreerd. Deze registratie is de basis voor het bedrag op de aanslag.

  • U kunt het aantal aanbiedingen van 2023 bekijken via het Belastingloket. U logt in met DigiD.
  • U kunt ook een overzicht met data en tijdstippen van de ledigingen vragen. Die sturen we naar u toe. Vraag dit schriftelijk of telefonisch aan.

Ik heb bezwaar gemaakt. Moet ik de aanslag nog betalen?

Ja, u betaalt de aanslag op tijd. U krijgt geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt. Als u gelijk krijgt, wordt uw geld teruggestort op uw rekening. Dit gebeurt op het rekeningnummer van degene die de aanslag heeft betaald.

Algemene vragen en informatie

Ik word aangeslagen voor een pand waar ik niet meer gebruik van maak. Wat moet ik doen?

Je moet bezwaar maken tegen de aanslag. Je moet ook een bewijs meesturen, zoals een (eind)afrekening van het energiebedrijf of een bevestiging dat de huurovereenkomst is beëindigd.

Kan ik de WOZ-waarde op de aanslag gemeentelijke belastingen 2024 gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting 2023?

Nee, hiervoor gebruikt u de WOZ-waarde die staat op de aanslag gemeentelijke belastingen 2023.

Ik ben het niet eens met de (tariefs)verhoging van de gemeentelijke heffingen. Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, hier kunt u geen bezwaar tegen maken.

De gemeenteraad heeft de tarieven voor de gemeentelijke heffingen in verordeningen vastgesteld. Deze verordeningen hebben algemeen verbindende voorschriften. Volgens de wet (Algemene wet bestuursrecht) kunt u geen bezwaar doen tegen algemeen verbindende voorschriften. Ook bestaat er geen verplichte bezwaarprocedure met inspraak vooraf als het gaat om het vaststellen van belastingverordeningen.

Staat uw vraag hier niet bij?

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Contact opnemen