Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Of denkt u dat de afvalstoffenheffing, rioolheffing of hondenbelasting niet klopt? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 14 0481 of te mailen naar info@overbetuwe.nl. In dit gesprek beantwoordt de gemeente uw vragen, legt de WOZ-waarde uit en past het aan het waar nodig is. Als u na het gesprek niet eens bent, kunt u gemakkelijk zelf bezwaar maken.

Bezwaar maken

U kunt alleen bezwaar maken als uw naam op de aanslag staat. Dit kan schriftelijk of online. Online bezwaar maken kan met DigiD of e-Herkenning.

Online bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de datum van de brief bezwaar maken. Er zijn ook bureaus die dat voor u willen doen. Klinkt mooi, maar hoe werkt dat eigenlijk? Lees waarom u beter zelf bezwaar kunt maken of bekijk de video van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) met een korte uitleg.

Als u schriftelijk bezwaar maakt, schrijft u een brief met daarin:

  • Waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
  • Biljetnummer van uw aanslagbiljet
  • Uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres

U stuurt de brief naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. De Heffingsambtenaar
Postbus 11
6660 AA Elst

Ook bij bezwaar betalen

U krijgt geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt. U betaalt de belastingaanslag op tijd. Als u gelijk krijgt, wordt uw geld teruggestort op uw rekening. Dit gebeurt op het rekeningnummer van degene die de aanslag heeft betaald.

Hoe lang het duurt

Wij proberen de afhandeling van het bezwaarschrift binnen een redelijke termijn af te ronden. Wettelijk gezien moet dit binnen het kalenderjaar gebeuren, waarbinnen het bezwaar door de gemeente is ontvangen met een minimum van 6 weken. U krijgt van de gemeente een bericht op uw bezwaar.

Hulp nodig

Heeft u hulp nodig bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren? Bij Forte Welzijn helpen ze u graag verder. Neem gerust contact op.

Vragen? Bel ons gerust

Heeft u vragen over de WOZ-waarde, het taxatieverslag of andere vragen? Bel ons gerust via 14 0481. Of mail uw vraag of opmerking naar info@overbetuwe.nl. Wij helpen u graag.