Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente door te bellen naar 14 0481 of te mailen naar info@overbetuwe.nl. In dit gesprek beantwoordt de gemeente uw vragen, legt de WOZ-waarde uit en past daar waar nodig aan. Als u na het gesprek er nog niet mee eens bent, dan kunt u gemakkelijk zelf bezwaar maken.

Bezwaar maken

U kunt alleen bezwaar maken als uw naam op de aanslag staat. Dit kan schriftelijk of online. Online bezwaar maken kan met DigiD of e-Herkenning.

Online bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken na de datum van de brief bezwaar maken. Er zijn ook bureaus die dat voor u willen doen. Klinkt mooi, maar hoe werkt dat eigenlijk? Lees waarom u beter zelf bezwaar kunt maken.

Als u schriftelijk bezwaar maakt, schrijft u een brief met daarin:

  • Waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag en/of WOZ-waarde
  • Biljetnummer van uw aanslagbiljet
  • Uw telefoonnummer en/of uw e-mailadres

U stuurt de brief naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. De Heffingsambtenaar
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst

Geen uitstel van betaling

U krijgt geen uitstel van betaling als u bezwaar maakt. U betaalt de belastingaanslag op tijd. Als u gelijk krijgt, wordt uw geld teruggestort op uw rekening. Dit gebeurt op het rekeningnummer van degene die de aanslag heeft betaald.

Hoe lang het duurt

Wij proberen de afhandeling van het bezwaarschrift binnen een redelijke termijn af te ronden. Wettelijk gezien moet dit binnen het kalenderjaar gebeuren, waarbinnen het bezwaar door de gemeente is ontvangen met een minimum van zes weken. U krijgt van de gemeente een bericht op uw bezwaar.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Forte Welzijn(externe link).