“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Dat zijn bedrijven die namens u bezwaar maken tegen de WOZ. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?

Als u bezwaar maakt en u gelijk krijgt, is de gemeente wettelijk verplicht om een kostenvergoeding uit te betalen. Maakt een bedrijf namens u bezwaar? Dan geeft u dit bedrijf toestemming om deze kostenvergoeding te houden.

Een voorbeeld:

De WOZ-waarde van uw woning wordt na bezwaar met €10.000,- verlaagd. Dit vermindert uw aanslag onroerendezaakbelasting met ongeveer €8,-. Het bedrijf of de makelaar krijgt voor de werkzaamheden een bedrag van bijna €300,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Uiteindelijk betekent dit een verhoging voor alle belastingbetalers.

Uitbetaling proceskostenvergoedingen WOZ

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde/aanslag gemeentelijke belastingen en daarvoor een bedrijf ingeschakeld die dat voor u heeft gedaan? Dan zijn wij vanaf dit jaar wettelijk verplicht om de vergoeding van de proceskosten aan u te betalen,
wanneer u gelijk heeft gekregen. Daarom ontvangt u deze vergoeding van gemeente Overbetuwe. U zorgt er daarna zelf voor dat u deze vergoeding aan het bedrijf betaalt.

Bezwaar maken

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. Dit kunt u heel makkelijk zelf doen. De gemeente handelt alle bezwaarschriften op dezelfde manier af. Wij maken geen verschil tussen een bezwaarschrift dat u zelf maakt of een bezwaarschrift dat door een bedrijf wordt gemaakt.

U kunt gemakkelijk zelf bezwaar maken.

Bezwaar maken

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag, of een deel ervan? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. Dit kan online via onze website of via een brief.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. De Heffingsambtenaar
Postbus 11
6660 AA Elst

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of andere geldzaken? Bij Forte Welzijn(externe link) helpen ze u graag verder. Neem gerust contact(externe link) op. 

Vragen? Bel ons gerust

Heeft u vragen over de WOZ-waarde, het taxatieverslag of andere vragen? Bel ons gerust via 14 0481. Of mail naar info@overbetuwe.nl. Wij helpen u graag.