“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Dat zijn bedrijven die namens u bezwaar maken tegen de WOZ. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?

Als u bezwaar maakt en u gelijk krijgt, is de gemeente wettelijk verplicht om een kostenvergoeding uit te betalen. Maakt een bedrijf namens u bezwaar? Dan geeft u dit bedrijf toestemming om deze kostenvergoeding te houden.

Een voorbeeld:

De WOZ-waarde van uw woning wordt na bezwaar met €10.000,- aangepast. Dit vermindert uw aanslag onroerendezaakbelasting met ongeveer €8,-. Maar het bureau of de makelaar krijgt voor de werkzaamheden een bedrag van bijna €825,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Uiteindelijk betekent dit dus een verhoging voor alle belastingbetalers.

Bezwaar maken

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. En vaak kunt u dit heel makkelijk zelf doen. De gemeente handelt alle bezwaarschriften op dezelfde manier af. Wij maken geen verschil tussen een bezwaarschrift dat u zelf maakt of een bezwaarschrift dat door een bedrijf wordt gemaakt.

U kunt gemakkelijk zelf bezwaar maken.

Bezwaar maken

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag, of een deel ervan? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. Dit kan online via onze website of via een brief.

U stuurt de brief naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. De Heffingsambtenaar
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst

Hulp nodig?

Dan kunt u contact opnemen met Forte Welzijn