De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u gaat betalen.

De WOZ-waarde wordt vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bij degene die op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar/gebruiker was van het betreffende adres.

Hoe we de WOZ-waarde van uw huis of gebouw bepalen

De WOZ-waarde van uw huis of gebouw wordt bepaald door te kijken naar de prijzen waarvoor vergelijkbare huizen of gebouwen in uw buurt zijn verkocht. Ook wordt er rekening gehouden met bijvoorbeeld verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking. Dat geldt niet voor bijvoorbeeld scholen. De waarde die uw huis of gebouw had op 1 januari van het vorige jaar, bepaalt de WOZ-waarde voor dit jaar. Als u in het vorige jaar uw huis of gebouw heeft verbouwd, dan bepalen we de waarde van uw huis of gebouw zoals het was op 1 januari 2024.

WOZ-waarde weten?

Bekijk uw WOZ-waarde via het belastingloket van gemeente Overbetuwe, het landelijke WOZ-waardeloket(externe link), of via mijn.overheid.nl(externe link).

Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023 voor de Belastingdienst gebruikt u de WOZ-waarde van 2023, met waardepeildatum 1 januari 2022.

De persoon die op de aanslag gemeentelijke belastingen staat, kan inloggen met DigiD. Een ondernemer kan inloggen met e-Herkenning.

Taxatieverslag inzien

Online WOZ-taxatieverslag bekijken

Of u vraagt een kopie van het WOZ-taxatieverslag aan per e-mail. Stuur uw gegevens naar info@overbetuwe.nl. Binnen enkele dagen ontvangt u bericht. Via MijnOverheid.nl(externe link) kunt u alleen het taxatieverslag met waardepeildatum 1 januari 2023 bekijken.

Waarom is mijn WOZ-waarde gestegen?

De WOZ-waarde van uw huis is gestegen omdat gemeenten kijken naar de waarde van uw huis op 1 januari 2023 voor de WOZ-waarde van 2024. Tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2023 zijn de huizenprijzen gestegen. Daarom is de WOZ-waarde nu gemiddeld 5 tot 7% hoger. Het is belangrijk om te weten dat de vorige WOZ-waarde niet gewoon wordt aangepast volgens een index. Wat telt, is of uw huis op de waardepeildatum verkocht zou kunnen worden voor de vastgestelde WOZ-waarde. Bekijk de video van de waarderingskamer(externe link) met de uitleg hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.

Bij verandering woning

Als een woning tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering, dan wordt bij de waardebepaling naar de toestand van de woning op 1 januari 2024 gekeken. Een verbouwing of verbetering kan zijn een dakkapel, aanbouw of renovatie. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum hoger zijn wanneer de woning is verbouwd of veranderd.

Nieuwbouw

Een woning of bedrijfsruimte die op 1 januari 2024 nog in aanbouw was, wordt bij de waardebepaling gekeken naar dat deel dat op die datum al gebouwd was. Dit is inclusief de grondwaarde.

Waarderingskamer controleert ons

De Waarderingskamer(externe link) controleert elk jaar als onafhankelijk toezichthouder of gemeenten de regels van de Wet WOZ goed uitvoeren. Omdat u op de WOZ-waarde moet kunnen vertrouwen.

De Waarderingskamer controleert of de gemeente de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig onderzocht hebben. Nog voordat de WOZ-waarden bekend worden gemaakt. De gemeente moet eerst toestemming krijgen van de Waarderingskamer voor het verzenden van de nieuwe WOZ-taxaties.

Vragen? Bel ons gerust

Heeft u vragen over de WOZ-waarde, het taxatieverslag of andere vragen? Bel ons gerust via 14 0481.  Of mail uw vraag of opmerking naar info@overbetuwe.nl. Wij helpen u graag.