Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u moeite met betalen van de gemeentelijke belastingen? U kunt een betalingsregeling afspreken of kwijtschelding aanvragen.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Maak dan een proefberekening via berekenen uw recht.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de hondenbelasting en diftar (gebruik van afvalcontainers en/of ondergrondse containers) kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Misschien krijgt u automatisch weer kwijtschelding. Uw gegevens worden gecontroleerd en op uw aanslag staat of u kwijtschelding krijgt. Anders kunt u zelf kwijtschelding aanvragen.

Aanvraagformulier voor kwijtschelding

U stuurt het formulier en alle bewijzen naar de gemeente. Dit doet u het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag. Deze mogelijkheid vervalt 3 maanden nadat u de (laatste termijn van de) gemeentelijke belastingen hebt betaald. 

Dit kan op 3 manieren:

  • Per e-mail: mail uw aanvraag naar info@overbetuwe.nl.  
  • Of u brengt uw aanvraag naar het gemeentehuis, Dorpsstraat 67 in Elst. Houd wel rekening met de openingstijden.
  • Per post. Een postzegel is niet nodig. U stuurt het naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. De Invorderingsambtenaar
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst

Vervolg aanvraag kwijtschelding

U krijgt een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. U krijgt binnen 4 maanden een brief waarin de gemeente uitlegt of u kwijtschelding krijgt en hoe hoog het bedrag is dat u niet hoeft te betalen.

U krijgt geen kwijtschelding voor de diftar, het gebruik van de containers en/of ondergrondse containers. Bij automatische incasso betaalt u de diftar in termijnen. U kunt een betalingsregeling vragen voor de diftar als u geen automatische incasso heeft.

Voorwaarden kwijtschelding aanvragen

Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U voldoet in ieder geval aan deze voorwaarden:

  • U bent inwoner van gemeente Overbetuwe
  • De belastingaanslag staat op uw naam
  • U heeft geen overwaarde op een eigen woning
  • U bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan €3.350,-. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/handicap.

De gemeente bekijkt hoeveel mensen van 27 jaar of ouder in uw huis wonen. Hoe meer meerderjarige bewoners in uw huis wonen, hoe lager het bedrag dat u aan kwijtschelding krijgt.

Administratief beroep instellen

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw kwijtscheldingsverzoek, dan kunt u administratief beroep instellen. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Doe dit binnen 10 dagen na de datum die op de brief met de beslissing staat.

Achterstand in betalen

Heeft u een achterstand in betalen? Vraag om een betalingsregeling door ons te bellen via 14 0481.

Hulp nodig

Heeft u hulp nodig bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren of geldzaken? Bij Forte Welzijn helpen ze u graag verder. Neem gerust contact op.

Vragen? Bel ons gerust

Heeft u vragen over uw aanslag, kwijtschelding of andere vragen? Bel ons gerust via 14 0481. Of mail naar info@overbetuwe.nl. Wij helpen u graag.