Als u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen is het mogelijk om kwijtschelding aan te vragen of een betalingsregeling te treffen.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor kwijtschelding? Maak dan een proefberekening via berekenen uw recht(externe link).

Kwijtschelding aanvragen

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. Voor de hondenbelasting en diftar (gebruik van afvalcontainers en/of ondergrondse containers) kunt u geen kwijtschelding krijgen.

Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen? Misschien krijgt u automatisch weer kwijtschelding. Uw gegevens worden gecontroleerd en op uw aanslag staat of u kwijtschelding krijgt. Anders kunt u zelf kwijtschelding aanvragen.

Aanvraagformulier voor kwijtschelding

U stuurt het formulier en alle bewijzen naar de gemeente. Dit doet u binnen 6 weken na de datum van de belastingaanslag. Dit kan op 3 manieren:

  • Per e-mail: mail uw aanvraag naar info@overbetuwe.nl.  
  • Of u brengt uw aanvraag naar het gemeentehuis, Dorpsstraat 67 in Elst. Houd wel rekening met de openingstijden.
  • Per post. Een postzegel is niet nodig. U stuurt het naar:

Gemeente Overbetuwe
t.a.v. De Invorderingsambtenaar
Antwoordnummer 175
6660 VB Elst

Vervolg aanvraag kwijtschelding

U krijgt een ontvangstbevestiging. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. U krijgt binnen 5 maanden een brief waarin de gemeente uitlegt of u kwijtschelding krijgt en hoe hoog het bedrag is dat u niet hoeft te betalen.

U krijgt geen kwijtschelding voor de diftar, het gebruik van de containers en/of ondergrondse containers. Bij automatische incasso betaalt u de diftar in termijnen. U kunt een betalingsregeling vragen voor de diftar als u geen automatische incasso heeft.

Voorwaarden kwijtschelding aanvragen

Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U voldoet in ieder geval aan deze voorwaarden:

  • U bent inwoner van gemeente Overbetuwe
  • De belastingaanslag staat op uw naam
  • U heeft geen overwaarde op een eigen woning
  • U bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 3.350,-. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/handicap.

De gemeente bekijkt hoeveel mensen van 27 jaar of ouder in uw huis wonen. Hoe meer meerderjarige bewoners in uw huis wonen, hoe lager het bedrag dat u aan kwijtschelding krijgt.

Overzicht maximaal (gezamenlijk) inkomen

Uw (gezamenlijk) inkomen blijft onder de volgende bedragen.

Overzicht maximaal gezamenlijk inkomen
Personen die samenwonenMaximaal gezamenlijk inkomen
Beide partners 21 jaar en ouder tot AOW-gerechtigde leeftijd€ 1.708,08
Één partner AOW-gerechtigd en ander partner 21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd€ 1.934,44
Beide partners AOW-gerechtigd€ 1.934,44
Overzicht alleenstaande maximaal inkomen
AlleenstaandeMaximaal inkomen 
21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd€ 1.195,66
AOW-gerechtigd€ 1.421,25
Overzicht alleenstaande ouder maximaal inkomen
Alleenstaande ouderMaximaal (gezamenlijk) inkomen
21 jaar en ouder, maar niet AOW-gerechtigd€ 1.195,66
AOW-gerechtigd€ 1.421,25

Administratief beroep instellen

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw kwijtscheldingsverzoek, kunt u administratief beroep instellen. In de brief met de beslissing staat hoe dit moet. Doe dit binnen 10 dagen na de datum die op de brief met de beslissing staat.

Betalingsachterstand gemeentelijke belastingen

Als u een betalingsachterstand heeft, kunt u ons bellen via 14 0481 en om een betalingsregeling vragen.

Hulp nodig bij het invullen

Als u hulp nodig heeft bij het invullen, kunt u contact opnemen met Sociaal Team Overbetuwe(externe link).