Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Ieder collegelid heeft haar/zijn eigen portefeuille.

De wethouders zijn gekozen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college zien er als volgt uit: