Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd.

De wethouders zijn gekozen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college zien er als volgt uit: