Functie

Wethouder 2e locoburgemeester

Taken

 • Financiën en Belastingen
 • Groen inclusief klimaatadaptatie en biodiversiteit
 • Water en riolering
 • Landelijk gebied waaronder landschappelijke ontwikkeling
 • Milieu- en omgevingszaken (ODRA)
 • Schulddienstverlening
 • Armoede en minimabeleid
 • Werk en inkomen (P-wet)
 • Groene Metropoolregio: Ontspannen regio 

Contact

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuur MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (onbetaald)
 • Algemeen bestuur en dagelijks bestuur ODRA (onbetaald)