Functie

Wethouder 2e locoburgemeester

Taken

  • Landschappelijke ontwikkeling (Linge/ Danenberg)
  • Mobiliteitsbeleid & infrastructuur (inclusief water en verkeer/spoor)
  • Openbare Ruimte (inclusief speelbeleid)
  • Sport en sportvelden
  • Evenementen
  • Verkabeling TenneT
  • Groene Metropoolregio: Verbonden regio
  • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

  • Penningmeester Stichting Wervershove