Functie

Wethouder 2e locoburgemeester

Taken

  • Landschappelijke ontwikkeling (Linge/ Danenberg)
  • Mobiliteitsbeleid & infrastructuur (incl. water en verkeer/spoor)
  • Doelgroepenvervoer (inclusief leerlingenvervoer)
  • Openbare Ruimte (incl. speelbeleid)
  • Sport en sportvelden
  • Evenementen
  • Verkabeling TenneT
  • Groene Metropoolregio: Verbonden regio
  • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl.

Nevenfuncties

  • Penningmeester Stichting Wervershove