Functie

Wethouder 5e locoburgemeester

Taken

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Preventief jeugdbeleid (o.a. JGZ, jongerenwerk, Veilig Thuis)
  • Opvoeding (Jeugdwet preventie)
  • Inclusieve samenleving
  • Volksgezondheid (Wpg)
  • Welzijn en maatschappelijk werk (Wmo)
  • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

  • Voorzitter BO Publieke Gezondheid/Veilig Thuis van de Veiligheidsregio Gelderland Midden (onbetaald)