Functie

Wethouder 5e locoburgemeester

Taken

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Preventief jeugdbeleid (o.a. JGZ, jongerenwerk, Veilig Thuis)
 • Opvoeding (Jeugdwet preventie)
 • Inclusieve samenleving
 • Volksgezondheid (Wpg)
 • Welzijn en maatschappelijk werk (Wmo)
 • Participatiecultuur

Contact

Voor een afspraak met de wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.

Nevenfuncties

 • Lid AB VGGM (Veiligheidsregio Gelderland Midden) (onbetaald)
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Publieke Gezondheid (BOPG) bij de VGGM (Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden) (onbetaald)
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Veilig Thuis (BOVT) bij de VGGM (Veiligheid- en gezondheidsregio Gelderland Midden) (onbetaald)
 • Lid Regionaal Portefeuillehouders Overleg (RPO) Zorg (onbetaald)
 • Lid Bestuurscommissie Inkoop (BC Inkoop) bij de MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Midden Gelderland) (onbetaald)