Functie

Burgemeester

Taken

 • Openbare orde en veiligheid
 • Representatie
 • Juridische zaken
 • Coördinatie handhaving
 • Evenementenvergunningen
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie
 • Regionale samenwerking

Contact

Voor een afspraak met de burgemeester kunt u contact opnemen met Karin Luinge via telefoonnummer 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl.

Social media

Ga naar de Facebook pagina van Patricia Hoytink-Roubos Ga naar de Twitter pagina van Patricia Hoytink-Roubos

Nevenfuncties

 • Lid DB VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) (onbetaald) 
 • Lid AB VGGM (Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) (onbetaald)
 • Bestuurslid Geurt van Lonkhuyzen Stichting(externe link) (onbetaald)
 • Vicevoorzitter VNG Gelderland (onbetaald)
 • Lid Raad van Toezicht Nederlands Openluchtmuseum, tevens lid Financiële Commissie (onbetaald)
 • Lid Stuurgroep Landelijke Agenda Suïcidepreventie (onbetaald)
 • Voorzitter Stuurgroep NatuurInclusieve Landbouw Gelderland (onbetaald)
 • Bestuurslid Euregio Rijn-Waal (onbetaald)
 • Lid AB Regio Arnhem Nijmegen (Groene Metropoolregio) (onbetaald)
 • Lid van het College van Dienstverleningszaken van de VNG (onbetaald)
 • Lid Rotary Club Midden-Betuwe Valburg (betalend lid)