U betaalt onroerendezaakbelasting als u een woning heeft, of als u een niet-woning huurt of heeft. De hoogte van de onroerendezaakbelastingen (OZB) hangt af van de WOZ-waarde.

Kosten van de OZB

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De kosten in 2023:

  • Voor woningen (alleen voor de eigenaar): 0,0808%
  • Voor niet-woningen eigenarenbelasting (eigenaarsdeel): 0,1650%
  • Voor niet-woningen: gebruikersbelasting (gebruikersdeel): 0,1334%

Rekenvoorbeeld

Stel, u bent eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van € 290.000. De OZB is dan 0,0808%. Bedrag wordt dan € 234,32 (€ 290.000 : 100 x 0,0808).

Verkoop of verhuizing

U betaalt OZB voor het hele jaar. Bij verkoop van een huis of gebouw verrekent de notaris deze belasting met de nieuwe eigenaar of huurder.

Als u na 1 januari eigenaar of gebruiker van een huis of gebouw bent, kunt u de WOZ-beschikking schriftelijk opvragen bij de gemeente. Stuur een e-mail naar info@overbetuwe.nl. Of schrijf een brief en stuur deze naar:

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

U krijgt dan binnen 6 weken de WOZ-beschikking.

Of bent u op zoek naar: