Alle tarieven zijn terug te vinden in de verschillende verordeningen op Overheid.(externe link)nl.

Belastingtarieven 2024

De tarieven van de gemeentelijke belastingen:

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

Het tarief van de OZB is een percentage van de WOZ-waarde:

 • Voor de eigenaren van woningen 0,0790%
 • Voor de eigenaren van niet-woningen 0,1513%
 • Voor de gebruikers van niet-woningen 0,1224%

Rioolheffing

Het tarief per jaar, per pand bedraagt:

 • Waterverbruik tot 500 m3 €106,74
 • Waterverbruik van 500 tot 2500 m3 €213,48
 • Waterverbruik van 2500 tot 5000 m3 €320,22

Grootverbruik per m3 (meer dan 5000 m3)

 • Voor de eerste 200.000 m3 €0,09 per m3
 • Voor de volgende 100.000 m3 €0,08 per m3
 • Voor de hoeveelheid daarboven €0,04 per m3

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Het vaste bedrag per jaar bedraagt €224,-.

Tarieven per leging of aanbieding

 • Grijze container (restafval) 140 liter €11,08
 • Grijze container (restafval) 240 liter €16,87
 • Ondergrondse (restafval) container  maximaal 60 liter €4,76
 • Het aanbieden of legen van de groene container (gft) en PBD-zakken is gratis.

Voor gebruikers van een ondergrondse container en/of citybins (onder andere bewoners van hoogbouw) gelden de volgende vaste bedragen per jaar:

 • Eenpersoons huishouden €284,20
 • Meerpersoons huishouden €341,85

Inzamelen van grof huishoudelijk afval kost €26,50 per m3.

Extra container van hetzelfde soort €14,-.

Op verzoek omwisseling containers €14,- (gratis wisselronde in de weken 44, 45, 46 en 47).

Leveren van een compostvat €17,-.

Voor een containerpas betaald u €10,-. 

Hondenbelasting

Het tarief per hond bedraagt:

Welke hondkosten binnen de bebouwde komkosten buiten de bebouwde kom
Eerste hond€73,32€36,66
Tweede hond€109,98€54,99
Voor elke hond vanaf de derde hond€146,64€73,32
Hondenkennel€293,28€293,28

*Met buiten de bebouwde kom bedoelen wij adressen die volgens de Wegenverkeerswet buiten de bebouwde kom vallen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op via telefoonnummer 14 0481 of info@overbetuwe.nl