U heeft een (tijdelijke) ontheffing nodig om alcohol te mogen schenken.

Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Een A-vergunning. Deze is voor een commercieel horecabedrijf (hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, slijterij).
 • Een B-vergunning. Deze is voor een paracommercieel horecabedrijf (sportvereniging, buurthuis, clubhuis). Voor een B-vergunning gelden extra eisen.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor een A-vergunning en een B-vergunning zijn:

 • De leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • De leidinggevenden moeten een Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
 • De leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.
 • De leidinggevenden mogen niet onder curatele staan.

Extra eisen B-vergunning

De extra eisen voor de B-vergunning zijn:

 • Barvrijwilligers in kantines moeten een cursus hebben gevolgd over verantwoord alcoholgebruik (IVA-instructie).
 • De vereniging of stichting moet een registratie bijhouden van de barvrijwilligers.
 • Op tijden dat het bedrijf open is, moet de leidinggevende of barvrijwilliger aanwezig zijn.
 • In sportkantines moeten huisregels zijn.
 • De vereniging of stichting stelt een bestuursreglement vast. Dit zorgt ervoor dat alcoholhoudende drank in het bedrijf sociaal hygiënisch verantwoord wordt verkocht of geschonken. In het reglement staat aan welke eisen de instructie over sociale hygiëne moet voldoen die barvrijwilligers krijgen. Ook staat erin hoe het bestuur of mensen namens het bestuur controleren of men zich houdt aan het reglement.

Naast deze extra eisen gelden er nog andere regels voor een B-vergunning. Deze staan in de Drank en Horecaverordening.

Nieuwe vergunning aanvragen

U moet een nieuwe vergunning aanvragen in een van de volgende situaties:

 • U start als nieuwe ondernemer.
 • De rechtsvorm van het bedrijf verandert.

A-vergunning aanvragen

B-vergunning aanvragen

Afhandeling aanvraag

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag meestuurt.

Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u extra tijd om de aanvraag toch nog compleet te maken. Is de aanvraag hierna nog niet compleet, dan nemen we deze niet in behandeling.

Kosten

A-vergunning

 • De kosten voor een A-vergunning zijn €258,-
 • De kosten voor wijziging van een A-vergunning zijn €86,- als u een ruimte of terras erbij krijgt of verandert
 • Komt er een nieuwe leidinggevende, dan zijn de kosten voor wijziging van een A-vergunning €42,-

B-vergunning

 • Een B-vergunning is gratis
 • De wijzigingen van een B-vergunning zijn gratis

Bibob-onderzoek

Wij doen altijd een Bibob-onderzoek als u een A-vergunning aanvraagt. U levert hiervoor het formulier Wet Bibob en Vergunningen (Pdf, 1 MB) en de bijlage Wet Bibob en Vergunningen (Pdf, 1 MB) in. Voor de aanvraag van een B-vergunning kan de gemeente besluiten een Bibob-onderzoek te doen.

(Tijdelijk) Alcohol schenken, ontheffing

Alleen bedrijven met een Alcoholwetvergunning mogen alcohol verkopen of schenken in openbare inrichtingen (een plek waar bezoekers mogen komen slapen, drinken en/of eten). Bij bijzondere gelegenheden die buiten een openbare inrichting plaatsvinden (bijvoorbeeld evenementen) kan het schenken van zwak-alcoholhoudende drank met een ontheffing worden toegestaan. Het verkopen en/of schenken van sterke drank (alcoholpercentage vanaf 15%) is verboden.

Voorwaarden

De (tijdelijke) ontheffing wordt alleen verleend als:

 • De verantwoordelijke persoon die alcoholhoudende drank schenkt minimaal 21 jaar is
 • De verantwoordelijke persoon die alcoholhoudende drank schenkt van goed levensgedrag is
 • Er sprake is van een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen.

Aan de ontheffing worden voorschriften verbonden.

Aanvragen

De ontheffing vraagt u aan bij het Omgevingsloket van Team Omgeving. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanvraagformulier Alcoholwetvergunning, Model C.

Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren.

Kosten

Voor de ontheffing moet u €171,- betalen. Vraagt u de ontheffing aan voor een evenement, dan hoeft u geen kosten te betalen.

Gewijzigde vergunning aanvragen

U vraagt een gewijzigde vergunning aan in een van de volgende situaties:

 • U gaat een ruimte of terras verbouwen of uitbreiden.
 • Er komt een terras of nieuwe ruimte bij.
 • Er komt een nieuwe leidinggevende.

Andere vergunningen

Als u een Alcoholwetvergunning aanvraagt, kan het zijn dat u nog andere vergunningen nodig heeft of een melding moet doen:

 • Een exploitatievergunning is verplicht voor ieder horecabedrijf. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
 • Een terrasvergunning is nodig als u een terras heeft. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
 • Een aanwezigheidsvergunning heeft u nodig als u gokautomaten plaatst in het bedrijf. Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
 • Een omgevingsvergunning heeft u soms nodig als u het horecabedrijf binnen of buiten gaat verbouwen. De vergunning vraagt u aan bij de gemeente.
 • Een melding in het kader van Milieu moet u doen als u de nieuwe eigenaar van een horecabedrijf wordt. Deze melding doet u bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem.