Voordat u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning van de gemeente nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor ieder horecabedrijf. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, vraagt u een exploitatievergunning aan.

Exploitatievergunning aanvragen

U kunt een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen. Gebruik daarvoor het aanvraagformulier exploitatievergunning (Pdf, 58kB). Op het aanvraagformulier staat welke bewijsstukken u bij de aanvraag moet inleveren.

Kosten

Deze vergunning kost €171,-

Voorwaarden

De voorwaarden om een exploitatievergunning aan te vragen zijn onder andere:

 • Leidinggevenden hebben geen strafblad.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) doen.

De vergunning zal onder anderen worden ingetrokken, als:

 • Blijkt dat de vergunning is verleend op grond van onjuiste of onvolledige opgave.
 • Door de wijze van exploitatie de openbare orde wordt aangetast of dreigt te worden aangetast.
 • De beheerder door een rechter is veroordeeld voor handel in harddrugs, vuurwapenhandel, verboden wapenbezit, geweldpleging of heling.

De vergunning kan onder andere worden ingetrokken, als:

 • De omstandigheden op grond waarvan de vergunning is afgegeven, zodanig zijn gewijzigd, of de exploitatie van de horeca-inrichting op een zodanige wijze plaatsvindt, dat het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.
 • Gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.
 • Er sprake is van een gewijzigde exploitatie waarvoor geen vergunning is aangevraagd.

De vergunning vervalt, als:

 • De exploitatie voor een periode, langer dan 3 maanden is of wordt onderbroken.
 • De leidinggevende deze hoedanigheid heeft verloren.
 • Een vergunning, strekkende tot vervanging van bovengenoemde vergunning is verleend.