Ligt het terras helemaal op eigen grond én is het goed afgeschermd van de openbare weg door een heg, muur of terrasschot? Dan heeft u geen vergunning nodig.

Aanvraag terrasvergunning

Kosten

 • Een structurele terrasvergunning kost €171,-.
 • Wijzigen van een terrasvergunning kost €86,-.
 • Een eenmalige terrasvergunning, bijvoorbeeld tijdens een evenement, is gratis.

Precariobelasting

Als het terras op gemeentegrond ligt, betaalt u precariobelasting. Dit betaalt u voor het gebruik maken van openbare grond.

Voorwaarden

 • Het terras ligt dicht bij uw horecabedrijf.
 • Voor voetgangers en mindervaliden is er een doorgang van minimaal 2 meter.
 • Het terras is niet breder dan de voorkant van uw horecabedrijf.
 • Het terras waar alcohol geschonken of gedronken wordt, heeft een Alcoholwetvergunning van het horecabedrijf.

Het terras is gesloten:

 • In de nacht van zondag op maandag t/m de nacht van donderdag op vrijdag tussen 0:00 en 6:00 uur.
 • In de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag tussen 1:00 en 6:00 uur.

Weigeren vergunning

Uw vergunning kan geweigerd worden in een van de volgende situaties:

 • Het gebruik van het terras brengt schade toe aan de weg.
 • Het gebruik van het terras levert gevaar op als u de weg gebruikt.
 • De weg kan niet doelmatig en veilig gebruikt worden.
 • We kunnen de weg niet meer schoonmaken of onderhouden.
 • Door het terras komen de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of woon- en leefomgeving in gevaar. 

Let op! Als u (vaste) schermen, afdaken of vlonders wilt gebruiken, is hiervoor soms een omgevingsvergunning nodig.