Voor bepaalde werkzaamheden om of aan uw huis of bedrijfspand heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen of een inrit wilt maken. Vanaf 1 januari 2024 heeft u te maken met de Omgevingswet.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een aanvraag doet u via het Omgevingsloket van het Digitale Stelsel Omgeving (DSO). Daar vindt u ook de vergunningencheck. Hiermee ziet u of u een melding moet maken of een vergunning nodig heeft. 

Omgevingsvergunning aanvragen

Voordat u de definitieve vergunningaanvraag of melding indient, is het mogelijk om eerst een conceptverzoek in te dienen. Dit kan via hetzelfde loket. Bijvoorbeeld als u twijfelt over de haalbaarheid van uw initiatief of als u wilt controleren of u de juiste informatie heeft ingevuld. 

Voor het behandelen van een conceptverzoek betaalt u leges. Als u later hetzelfde bouwplan indient, worden deze kosten weer afgetrokken van de kosten voor de omgevingsvergunning. Dit geldt voor conceptplannen die zijn ingediend na 1 januari 2024. 

Heeft u een idee voor een plan of project en wilt u eerst de mogelijkheden bespreken dan kunt u dat indienen via Verken uw idee.