Gaat u bouwen, verbouwen, iets slopen of een boom van de gemeente kappen? Dan is het misschien nodig om een omgevingsvergunning bij ons aan te vragen. 

Via de vergunningcheck op omgevingsloket.nl(externe link) ziet u of een omgevingsvergunning nodig is. Soms is er alleen een melding nodig. Het is dan vergunningsvrij.

Omgevingsvergunning aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via omgevingsloket.nl(externe link). U heeft hiervoor DigiD nodig.

Afspraak voor een adviesgesprek maken

Heeft u na de vergunningcheck(externe link) vragen over het bestemmingsplan? Of wilt u weten of het bouwen of verbouwen voldoet aan de eisen van de Welstandsnota? Dan kunt u een adviesgesprek aanvragen met een planologisch toetser of de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Voor het maken van een afspraak voor een adviesgesprek kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 uur bellen met het Omgevingsloket via het telefoonnummer: 14 0481.

Eerst een conceptaanvraag indienen

Wij raden u aan om eerst een conceptaanvraag te doen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. U onderzoekt hiermee de haalbaarheid van uw plannen. Bijvoorbeeld of een afwijking van het bestemmingsplan mogelijk is en of het plan voldoet aan de Welstandsnota.

U kunt gebruikmaken van het formulier conceptaanvraag Omgevingsvergunning (Pdf, 130 kB). Op de achterzijde van het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de conceptaanvraag. Maar let op! Na een eventuele positieve uitkomst is het nog wel nodig om een officiële vergunning aan te vragen.

Manier van werken

Op de website van de Rijksoverheid onder 'Bouwen en wonen'(externe link) leest u wat er met uw aanvraag gebeurt en welke aanpak doorlopen wordt.

Verschillende toestemmingen

Milieu

Sommige bedrijfsactiviteiten hebben een invloed op het milieu, bijvoorbeeld door geur- of geluidshinder, zoals een fabriek of een discotheek. Afhankelijk van de zwaarte van deze overlast is uw bedrijf meldingsplichtig of vergunningplichtig. U kunt dit nagaan via aimonline.nl(externe link). Misschien is het nodig om maatregelen te nemen om de overlast te beperken.

Brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van een pand bent u in sommige gevallen meldingsplichtig of vergunningplichtig. U kunt dit bekijken op omgevingsloket.nl(externe link). De brandweer beoordeelt of het pand brandveilig gebruikt kan worden.

Slopen

Wanneer u bouwwerken wilt slopen moet u misschien een sloopmelding of een omgevingsvergunning aanvragen. Lees meer hierover op de pagina gebouw of woning slopen.

Afwijken bestemmingsplan

Sommige bouw- en gebruiksactiviteiten zijn in strijd met het bestemmingsplan. Dient u een bouwplan in dat in strijd is met het bestemmingsplan? Dan wordt uw aanvraag ook automatisch aangemerkt als een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U vindt de bestemmingsplannen op ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Het is mogelijk dat voor uw bouwplan of het beoogde gebruik geen omgevingsvergunning nodig is voor het bouwen, maar enkel voor het afwijken van de bestemming. In dat geval vraagt u alleen de activiteit ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ aan, ook wel ‘het afwijken van de bestemming’ genoemd. Meer informatie over het indienen van de aanvraag vindt u in de  toelichting op de aanvraag voor het afwijken van de bestemming.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het mogelijk om met een omgevingsvergunning af te wijken van bestemmingsplannen. Het is aan de gemeente om te bepalen hoe zij deze mogelijkheden gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door in een bestemmingsplan zelf al regels op te nemen voor bepaalde afwijkingen. Daarnaast kan voor bepaalde plannen ook buiten het bestemmingsplan om medewerking worden verleend aan een afwijking van het bestemmingsplan. De mogelijkheden tot het afwijken buiten het bestemmingsplan om in de gemeente Overbetuwe vindt u in de ‘Beleidsregel planologische afwijkingen gemeente Overbetuwe 2017'(externe link).

Kosten

  • Het indienen van een conceptaanvraag kost € 306,-
  • De kosten voor een adviesgesprek bedragen € 103,20 per uur 

Voor een omgevingsvergunning betaalt u per onderdeel (leges). Bijvoorbeeld voor het onderdeel 'Bouwen' gelden andere kosten dan voor het onderdeel 'Afwijken van het bestemmingsplan'. De kosten staan in de Tarieventabel leges 2023(externe link) onder Bijlage 1.

Contact met de gemeente

Voor vragen kunt u terecht bij het team Omgeving door te bellen naar 14 0481 of door te mailen naar info@overbetuwe.nl.