Verken uw idee

U wilt iets veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf. U kunt via het Omgevingsloket een aanvraag doen of een conceptverzoek indienen. Ook kunt u de Vergunningcheck doen om te controleren of u een vergunning nodig heeft. Misschien heeft u wel een idee voor een project, maar bent u nog niet klaar om een vergunning aan te vragen.

Mogelijkheden bespreken

U wilt eerst uw idee onderzoeken. Of u heeft een plan, maar wilt de mogelijkheden eerst bespreken voordat u verder gaat met de uitwerking. U kunt dat aan ons voorleggen via het formulier 'Verken uw Idee'.

Formulier Verken uw Idee

Bij deze keuze hoeft u geen speciale documenten in te dienen. U kunt documenten meesturen die u belangrijk vindt voor het beoordelen van uw idee.

Kosten

Voor het behandelen van uw idee betaalt u leges. Als u later voor het idee een omgevingsvergunning aanvraagt, worden deze kosten afgetrokken van de kosten voor de behandeling van die omgevingsvergunning. Dit geldt voor ideeën die na 1 januari 2024 zijn ingediend.