Let op! Aanvragen kan vanaf 30 mei.

Organiseer een activiteit die bijdraagt aan duurzaamheid en ontvang daar subsidie voor. Bijvoorbeeld voor een kledingruilbeurs, repaircafé, recycleparty, deelauto in de wijk of het planten van een bloementuin.

Subsidie aanvragen

  • U woont in Overbetuwe of u bent een vrijwilligersorganisatie in Overbetuwe.
  • Per aanvrager geldt een minimum bedrag van €100 van de gemaakte kosten.
  • Per aanvrager geldt een maximum bedrag van €2500 voor de gemaakte kosten.
  • In totaal is een bedrag van €25.000 per jaar beschikbaar voor de subsidies.
  • Aanvragen kan tot 31 december 2026.
  • Binnen 6 weken beslissen we over uw aanvraag.

Subsidie aanvragen

Voorbeelden van duurzame activiteiten

Met duurzaamheid bedoelen we het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Deze activiteiten zijn gericht op energietransitie, kringloopeconomie of klimaatadaptatie binnen de gemeente Overbetuwe.

Energietransitie

Energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen naar duurzame energie bijvoorbeeld zon, wind en aardwarmte: deze activiteiten zijn gericht op energiebesparing, duurzame energievoorziening en duurzame mobiliteit, zoals bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten voor energiebesparing of informatie(materiaal) over het gebruik van een deelauto in de wijk.

Kringloopeconomie

Activiteiten die zijn gericht op minder verbruik, het hergebruiken, repareren, recyclen en terugwinnen van producten. Voorbeelden zijn een kledingruilbeurs, repaircafé, slim afval scheiden of het delen van producten in de wijk.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan extremer weer: deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van biodiversiteit (veel verschillende planten en dieren), groen en landschap zoals door het planten van een bloementuin.

Activiteiten in duurzaamheid stimuleren

Met deze subsidie willen we inwoners en vrijwilligersorganisaties stimuleren om kleinschalige activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidplannen van de gemeente. Ook zorgen de activiteiten ervoor dat inwoners betrokken zijn bij duurzaamheid.

Of bent u op zoek naar: