Subsidie voor duurzame activiteiten

Organiseer een activiteit die bijdraagt aan duurzaamheid en ontvang daar subsidie voor. Bijvoorbeeld voor een kledingruilbeurs, repaircafé, recycleparty, deelauto in de wijk of het planten van een bloementuin.

Subsidie aanvragen

  • U woont in Overbetuwe of u bent een vrijwilligersorganisatie in Overbetuwe.
  • U kunt subsidie krijgen voor activiteiten die helpen om onze gemeente sneller duurzaam te maken op het gebied van energie, recycling en aanpassing aan het klimaat.
  • De activiteit moet voor andere mensen in Overbetuwe zijn die er iets aan hebben, zoals groepen mensen, stichtingen of verenigingen.
  • U gebruikt beschikbare technieken en heeft een haalbaar kostenoverzicht.
  • Per aanvrager geldt een minimum bedrag van €100,- van de gemaakte kosten.
  • Per aanvrager geldt een maximum bedrag van €2500,- voor de gemaakte kosten.
  • In totaal is een bedrag van €25.000,- per jaar beschikbaar voor de subsidies.
  • Aanvragen kan tot 31 december 2026.
  • Binnen 6 weken beslissen we over uw aanvraag.

U krijgt de subsidie als voorschot uitbetaald. Binnen 6 weken na de activiteit moet u kunnen laten zien dat de activiteit ook echt heeft plaatsgevonden. Gebruik daarvoor bewijzen van aankoop. Denk bijvoorbeeld aan kassabonnen, rekeningen en foto’s.

Subsidie aanvragen

Voorbeelden van duurzame activiteiten

Met duurzaamheid bedoelen we het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Deze activiteiten zijn gericht op energietransitie, kringloopeconomie of klimaatadaptatie binnen de gemeente Overbetuwe.

Energietransitie

Energietransitie is de omschakeling van fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkolen naar duurzame energie bijvoorbeeld zon, wind en aardwarmte: deze activiteiten zijn gericht op energiebesparing, duurzame energievoorziening en duurzame mobiliteit, zoals bijvoorbeeld het organiseren van informatiebijeenkomsten voor energiebesparing of informatie(materiaal) over het gebruik van een deelauto in de wijk.

Kringloopeconomie

Activiteiten die zijn gericht op minder verbruik, het hergebruiken, repareren, recyclen en terugwinnen van producten. Voorbeelden zijn een kledingruilbeurs, repaircafé, slim afval scheiden of het delen van producten in de wijk.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan extremer weer: deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van biodiversiteit (veel verschillende planten en dieren), groen en landschap zoals door het planten van een bloementuin.

Activiteiten in duurzaamheid stimuleren

Met deze subsidie willen we inwoners en vrijwilligersorganisaties stimuleren om kleinschalige activiteiten uit te voeren. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het bereiken van de duurzaamheidplannen van de gemeente. Ook zorgen de activiteiten ervoor dat inwoners betrokken zijn bij duurzaamheid.

Meer informatie

Op de website overheid.nl staat de subsidieregeling voor duurzame activiteiten. Daarin staan alle regels en voorwaarden beschreven.

Of bent u op zoek naar: