Houdt u van tuinieren? Of vindt u het leuk om alleen of samen met buren een stuk openbaar groen te onderhouden? Dat is fantastisch, want onze boomspiegels (perkje rondom een boom), openbaar groen en geveltuintjes (strookje groen dat direct aan de gevel van een gebouw ligt) zoeken groene vingers. Tijdens het ‘Vergeten Plantseizoen’ starten we deze actie: adopteer een boomspiegel, een stukje openbaar groen of een geveltuin.

Aanmelden

Meldt u aan om een stukje groen in uw buurt te verzorgen. U adopteert een boomspiegel, openbaar groen of geveltuintje. Aanmelden kan tot en met 1 oktober.

Aanmelden groen adopteren

U geeft aan welk stukje groen u wilt adopteren en welke planten u hiervoor gratis krijgt.

Paaltje en planten ophalen

Heeft u zich voor 1 oktober aangemeld en is uw aanvraag goedgekeurd? Dan kunt u op zaterdag 7 oktober tussen 8:00 en 14:00 uur een paaltje en de bestelde planten ophalen bij gemeentewerf aan de Korte Helster 1 in Elst. Het paaltje kunt u in de grond slaan om te laten zien dat het stukje groen is geadopteerd.

De voorwaarden en kosten

U kunt alleen of met uw buren een stuk openbaar groen adopteren en onderhouden. Bijvoorbeeld een binnenhofje of een groenstrook bij u in de buurt. U kunt ook een boomspiegel of geveltuin adopteren. Als u een stuk grond adopteert, blijft het openbaar groen eigendom van de gemeente. Het adopteren van openbaar groen is gratis. U ontvangt van de gemeente een informatiepaaltje die u in uw adoptiegroen kunt plaatsen. Op deze manier is het zichtbaar dat het stuk groen is geadopteerd. Wel betaalt u zelf voor het onderhoud en wat u verder nodig heeft.

Voorwaarden en aanvragen

 • U doet een aanvraag voor groenadoptie via het inschrijfformulier als u zich actief wilt inzetten voor het onderhouden van een stukje gemeentegroen.
 • Wilt u de grond met een groep adopteren? Dan is één persoon aanspreekpunt. Deze persoon vult het aanvraagformulier in.
 • U gaat met de gemeente Overbetuwe een samenwerking aan voor het adopteren van openbaar groen. Aan deze samenwerking zijn voorwaarden verbonden waar u zich aan moet houden.

Algemene voorwaarden geldend voor perken, boomspiegels en geveltuinen

 1. De samenwerking gaat in op een overeengekomen datum en geld voor onbepaalde tijd.
 2. De samenwerking kan de inwoner na 6 maanden beëindigen.
 3. Zowel de inwoner als de gemeente Overbetuwe kan de samenwerking beëindigen, met een opzegtermijn van een maand. De opzegging gebeurt schriftelijk.
 4. De gemeente Overbetuwe blijft eigenaar van de gronden.
 5. De inwoner is geen vergoeding verschuldigd aan de gemeente.
 6. Door de inwoner wordt een vooropname gedaan, hierbij worden foto’s van de situatie gemaakt en gedeeld met de gemeente Overbetuwe via het inschrijfformulier.
 7. De buurt gaat akkoord met het adopteren van groen en de aanpassingen die de inwoner of de buurt wilt doen.
 8. De inwoner laat het geadopteerde terrein na werkzaamheden altijd schoon achter.
 9. De gemeente Overbetuwe is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen die in het geadopteerde groen staan.
 10. Schade aan eigendommen van de gemeente Overbetuwe (bijvoorbeeld bomen) brengt de gemeente Overbetuwe bij de inwoner in rekening.
 11. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
 12. Het plaatsen van een afscherming (haag of hekwerk) is niet toegestaan.
 13. Het verkeer en omwonenden mogen geen hinder ondervinden van de beplanting en de onderhoudswerkzaamheden.
 14. De inwoner neemt maatregelen om te voorkomen dat de gemeente Overbetuwe, of anderen, door het beheer en onderhoud schade lijden.
 15. De gemeente Overbetuwe is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de samenwerking.
 16. De gemeente Overbetuwe kan aanwijzingen geven ten aanzien van het gebruik en/of het onderhouden van het geadopteerde groen. De inwoner moet deze aanwijzingen opvolgen.

Speciale voorwaarden perken

 1. U maakt met het paaltje duidelijk dat het perkje is geadopteerd. Die ontvangt u van de gemeente. Onze medewerkers die het groen onderhouden slaan deze perken dan over.
 2. U mag alleen de bestaande beplanting onderhouden, geen nieuwe planten toevoegen en geen beschermingsmiddelen (hekjes of heggen) plaatsen. Heeft u een uniek idee om de biodiversiteit te vergroten? Overlegt u dan eerst met de gemeente.
 3. Na het beëindigen van de samenwerking moet u het groenvak in nette staat opleveren.

Speciale voorwaarden boomspiegels

 1. U maakt met het paaltje duidelijk dat de boomspiegel is geadopteerd. Die ontvangt u van de gemeente. Onze medewerkers die het groen onderhouden slaan deze perken dan over.
 2. In de boomspiegel mogen geen andere bomen of diep wortelende heesters worden geplant.
 3. Pas op dat de boomwortels niet worden beschadigd. De boom kan hier nadelige effecten van ondervinden. Daarom mag de boomspiegel ook niet worden opgehoogd of afgegraven.
 4. Bij beëindigen van de samenwerking levert u de boomspiegel schoon op.

Speciale voorwaarden geveltuin

 1. De maximaal toegestane aantal centimeters van de geveltuin vanaf de gevel is 45cm (1,5 trottoirtegel).
 2. Er blijft minimaal 1,5 meter vrije loopruimte over voor bijvoorbeeld kinder- of invalidenwagens. Deze ruimte wordt gemeten tussen de gevel en eventuele obstakels (bomen, paaltjes, etc.).
 3. In de geveltuin mogen geen bomen of diep wortelende heesters worden geplant.
 4. Bij noodzakelijke werkzaamheden onder de grond mogen de gemeente Overbetuwe en nutsbedrijven de geveltuin (deels) verwijderen. Ondergrondse schade als gevolg van de geveltuin zijn voor de rekening van de bewoner. Om schade te voorkomen adviseren we om niet dieper dan 30cm te graven.
 5. Als u gaat verhuizen moet het trottoir worden hersteld. Tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt. Als de volgende bewoner de geveltuin wil overnemen moet u dit doorgeven aan de gemeente Overbetuwe.
 6. Tip: bewaar de stenen of tegels.

"Samen maken we onze omgeving klaar voor het veranderende klimaat"