Het gebruik van een regenton levert u een aantal voordelen op. U bent met een regenton voorbereid op flinke regenbuien. In droge periodes heeft u water voor de planten. Regenwater is gratis en ook goed voor de planten, want regenwater heeft geen kalk. Het belast minder het riool en het is beter voor het milieu. Ook vermengt het best schone regenwater niet met het vuile rioolwater, wat weer zuiveringskosten en energie scheelt.

Subsidie aanvragen

  • U huurt of bent eigenaar van een woning in Overbetuwe.
  • U bent een vrijwilligersorganisatie of eigenaar/huurder van maatschappelijk vastgoed in Overbetuwe.
  • U krijgt een subsidie van €25,- voor een regenton met een inhoud tot en met 199 liter.
  • U krijgt een subsidie van €55,- voor een regenton met een inhoud vanaf 200 liter.
  • U kunt meerdere regentonnen per adres aanvragen.
  • Aanvragen kan tot 31 december 2026 of tot het subsidiegeld op is. 
  • Binnen 6 weken beslissen we over uw aanvraag.

Subsidie regenton aanvragen

Investeringen in duurzaamheid stimuleren

Met deze subsidie stimuleren we inwoners om bewuster om te gaan met gebruik van water. Met de regenton wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt. Op deze manier helpen we Overbetuwe klaar te maken voor een veranderend klimaat met extremer weer.

Meer informatie

Op de website overheid.nl staat de subsidieregeling regenton. Daarin staan alle regels en voorwaarden beschreven.

Aansluiten regenton door huurders

Ook Overbetuwse huurders kunnen een regenton met korting en subsidie kopen en (laten) aansluiten. De voorwaarden per woningbouwcorporatie vindt u hieronder.

Woningbouwcorporatie Vivare

Huurders van Vivare die een regenton hebben gekocht en deze willen aansluiten moeten eerst een melding doen via ‘Eigenwijs verbouwen’. Na goedkeuring van de melding mag de huurder de regenton (laten) plaatsen. Dit hoeft geen gecertificeerd bedrijf te zijn.

Woningstichting Heteren

Huurders van Woningstichting Heteren die een regenton hebben gekocht en willen aansluiten moeten vooraf eerst toestemming bij de stichting aanvragen. De voorwaarden voor het zelf installeren van een regenton stuurt Woningstichting Heteren de aanvrager toe. Als de huurder akkoord gaat met de voorwaarden, mag de regenton zelf geplaatst worden. 

Woningstichting Valburg

Huurders van Woningstichting Valburg kunnen een gekochte regenton door de woningstichting gratis laten aansluiten. Wel moet eerst een melding bij de toezichthouder worden gedaan.

Het complete overzicht van de voorwaarden kunt u als huurder bij uw eigen woningbouwcorporatie opvragen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de woningbouwcorporatie.

Dit kan interessant zijn: