Ondernemersbijeenkomst over het Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022

Maandag 25 februari 2019 hebben 65 ondernemers meegedacht over het Economisch Uitvoeringsprogramma 2019-2022. Burgemeester Toon van Asseldonk presenteerde het conceptplan.

Door het beantwoorden van vragen reageerden de aanwezigen interactief op het plan en kregen ze de kans hun antwoord toe te lichten.

Deze reacties gaan we meenemen in het voorstel om voor te leggen aan het College.                 

 

 Economisch uitvoeringsprogramma 2019-2022                                                                                                           

Subnavigatie