Documenten Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Elst, Sportcomplex De Pas