Ziekenhuisvoorziening Rijnstate Elst

Het Rijnstate ziekenhuis bereidt de bouw voor van een nieuwe ziekenhuisvoorziening bij het station van Elst. Het wordt een duurzaam gebouw, in twee fasen gerealiseerd, met veel groen eromheen.

Aanmelden nieuwsbrief over Rijnstate

Nieuws

In juni 2021 zijn de werkzaamheden begonnen naast het station in Elst om de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening Rijnstate mogelijk te maken. Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen? Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen:

  • De Spoorlaan is verlegd en is open voor bussen en lokaal verkeer. Er komt nog verlichting langs de weg.
  • In januari 2021 werkten we aan de uitwerking van het ontwerp, voor onder meer de Kiss & Ride-zone en de parkeerplaatsen voor de bezoekers van Rijnstate. In de tweede helft van 2022 leggen we deze voorzieningen aan.
  • In het voorjaar van 2022 maken we de definitieve verbinding tussen de Spoorlaan en de Regenboog. Ook starten de voorbereidingen voor de definitieve inrichting van de kruising Spoorlaan met de Nieuwe Aamsestraat. De inrichting nu is tijdelijk, omdat we ondergronds nog werk moeten doen.
  • Er ligt een tijdelijke weg vanaf de Nieuwe Aamsestraat naar de Regenboog. Zo is er straks genoeg ruimte om de nieuwe kruising te maken en blijft iedereen in de omgeving bereikbaar. Op verzoek van de busmaatschappij gebruiken bussen de weg nu al. Dat is veiliger, zodat bussen nu niet de haakse bocht naar de Regenboog hoeven te nemen.
  • In het voorjaar van 2022 staat de aanleg van een duiker (rioolbuis) onder de Regenboog op de planning. Zo worden de toekomstige watergangen met elkaar verbonden. Het vrij liggende fietspad langs de Nieuwe Aamsestraat leggen we daarna aan.
    We raden fietsers en voetgangers aan om het tijdelijke pad langs de Regenboog en het Auditorium te blijven gebruiken (rode lijn). Dat is veiliger. De strepen op het pad laten goed zien wat het fietspad en het voetpad is. Het pad is sinds kort ook verlicht.

In de brief die naar omwonenden en omliggende bedrijven is gestuurd (pdf, 1,1 MB), leest u meer over de werkzaamheden.  

Volg de bouw!

Via de app van de Berghege Heerkens bouwgroep kunt u alle bouwwerkzaamheden volgen. Zoek in de Google Play of de Apple Store naar BHB App. De app is gratis en herkent u aan dit logo:Logo waaraan u de app van Berghege Heerkens herkent.

In de app kunt u ook vragen stellen aan projectleider Martijn Luijpen van Berghege Heerkens Bouwgroep. Heeft u de app (nog) niet, maar wilt u toch al een vraag stellen over de bouwwerkzaamheden? Stel deze dan rechtstreeks aan de hoofduitvoerder van BHB via rijnstate@berghegeheerkens.nl

Elk kwartaal plaatst Rijnstate een timelapse van de bouw. Bekijk hier de nieuwste timelapse.

 

Contact

Achtergrondinformatie

Planning

  • 2021-2023 bouw
  • 2023: openstelling fase 1

Over Rijnstate

De poliklinische zorg van de Rijnstate locaties Arnhem Zuid en Velp verschuift naar Elst. Hiermee wil Rijnstate een makkelijk toegankelijke locatie met een uitgebreide  poliklinische zorg en diagnostiek aanbieden, dichtbij voor alle inwoners van het verzorgingsgebied. Hierin wordt nauw samengewerkt met andere eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers.
Elst is vanaf 2023 de locatie  voor  de poliklinieken Oogheelkunde, Dermatologie, het centrum voor overgewicht (Vitalys) en het Pijn Centrum. De hoofdlocatie van deze specialismen verhuist in zijn geheel van Velp naar Elst. Ook kan men terecht voor hart- en longfunctieonderzoeken,  bloed- en röntgen onderzoeken en wordt het mogelijk medicatie af te halen bij de poliklinische apotheek. Het wordt een aardgasloos gebouw dat past bij de duurzaamheidsambities van Rijnstate.

Plattegrond van de ligging van Rijnstate in de toekomst.