Reconstructie Nieuwe Aamsestraat

De Nieuwe Aamsestraat is de weg naar de spoortunnel. Deze weg gaan we beter inrichten. Er komt een fietspad aan de noordkant van de Nieuwe Aamsestraat. In de Nieuwe Aamsestraat (rotonde t/m Spoorlaan) wordt de maximumsnelheid 30 km/uur.

Plattegrond van stationsgebied waarop de Nieuwe Aamsestraat is ingekleurd

Nieuws

  • Om de plannen te kunnen uitvoeren, moet de gemeente een stuk grond kopen van woningcorporatie Vestia. De gesprekken over aankoop van de grond zijn gestart.
  • De stuurgroep Elst Centraal werkt aan een uitgebreider voorlopig ontwerp van de Nieuwe Aamsestraat. Als dit ontwerp klaar is gaan we hierover graag met u in gesprek. Op de afbeelding hieronder ziet u het laatste voorlopig ontwerp.

Plattegrond van stationsgebied met schetsontwerp reconstructie Nieuwe Aamsestraat

Meer informatie

Schouw

Na het rondetafelgesprek met de raad op 19 december 2017 is besloten om een schouw te organiseren in het stationsgebied van Elst. Dit is een bezichtiging, waarbij verschillende partijen aanwezig zijn. De schouw was op 11 juli 2018. Bij de schouw waren aanwezig:

  • Wijkplatform Elst Oost
  • Fietsersbond
  • Wijkagent
  • Buurtvereniging de Eshof
  • School de Westeraam
  • Bewoners van de Oldenbarneveltstraat, Grote Laak en de Eshof
  • Verkeerskundige bureau Mobycon
  • Projectwethouder Wijnte Hol en stuurgroep Elst Centraal

De aanwezigen hebben de verkeerssituatie van het stationsgebied bekeken. Zij hebben verkeerskundige problemen verzameld en mogelijke oplossingen aangegeven.
Op 29 oktober 2018 was een bespreking van de punten die uit de schouw naar voren kwamen. Dit was met de gemeente en de partijen die deelnamen aan de schouw op 11 juli. De gemeente gaf een terugkoppeling over zaken die tijdens de schouw naar voren kwamen (Pdf, 2,3 MB).

Voorgeschiedenis

Het plan was om een fietstunnel te maken tussen de Spoorlaan-Regenboog en de Nieuwe Aamsestraat. Stuurgroep Elst Centraal vroeg de gemeente dit plan opnieuw te bekijken. Er zouden onduidelijke en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Stuurgroep Elst Centraal bestaat uit een groep bestuurders die werkzaam zijn bij de gemeente.