Reactienota zienswijzen Notitie Reikwijdte en Detailniveau klaar

Voor de Railterminal Gelderland doorloopt Provincie Gelderland een m.e.r.-procedure die vier fasen kent: de voorbereiding, het onderzoek, de uitwerking en het besluit. De eerste fase is nu afgesloten met het publiceren van de Reactienota op de reacties en adviezen die op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn binnengekomen.

Plan van aanpak

Tijdens de eerste fase heeft de provincie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt.  De NRD beschrijft het plan van aanpak voor het onderzoek naar de milieueffecten van de Railterminal Gelderland. Ook beschrijft de NRD de alternatieven die in het milieueffectrapport (MER) met elkaar worden vergeleken. Belanghebbenden hebben gedurende zes weken de gelegenheid gekregen om hun mening te geven (officieel heet dit een zienswijze indienen).

Reacties en adviezen

Van 9 januari tot en met 19 februari 2020 lag de NRD ter inzage en hebben belanghebbenden hun reacties en adviezen ingestuurd aan de provincie. Op deze reacties en adviezen krijgen zij van de provincie een antwoord in de vorm van een Reactienota. Hierin beschrijft de provincie of de reacties en adviezen van de indieners leiden tot een wijziging in de NRD. Op 14 april j. heeft Gedeputeerde Staten de Reactienota vastgesteld. De indieners van een reactie of advies hebben de Reactienota inmiddels toegestuurd gekregen.