Ontwerp-inpassingsplan Railterminal half maart gepubliceerd

Naar verwachting wordt het ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland op 12 maart aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland voorgelegd en in de week daarna officieel gepubliceerd.

Daarna gaat voor iedereen de termijn lopen van zes weken voor het inbrengen van reacties. Informatiebijeenkomsten met het karakter van een inloopavond zijn voorzien voor 2 en 3 april 2019. Nadere details over de terinzagelegging en de inloopavonden volgen kort na 12 maart. We houden via deze site op de hoogte, en via de nieuwsbrief Knoop38. Mail naar knoop38@overbetuwe.nl als u zich voor deze nieuwsbrief wilt aanmelden.