Wetlandwacht Neder-Rijn Vogelbescherming

Een speciale rol bij de bescherming van natuurgebieden is weggelegd voor de WetlandWachten; de vrijwillige vogelbeschermers van Vogelbescherming die sinds 1995 de ontwikkelingen in ‘hun' wetlands in de gaten houden.

WetlandWacht ook in Overbetuwe

Het natte Nederland is internationaal gezien een belangrijk gebied voor doortrekkende en overwinterende vogelsoorten. Veel van de Wetlands in Nederland zijn zogeheten Belangrijke Vogelgebieden. Dat zijn gebieden die door BirdLife International zijn aangewezen als zeer belangrijk voor vogels. Deze gebieden worden beschermd door de Europese natuurregels Natura 2000 en de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Ook de Randwijkse Waarden en de Schoutenwaard in de gemeente Overbetuwe behoren tot de Natura 2000 gebieden.

Vrijwilliger worden?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland zijn de ogen en oren in het veld.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met WetlandWacht Vogelbescherming Nederland, Rinus van der Molen, via e-mail rinusvdmolen@planet.nl. Ook kunt u contact met hem opnemen over ontwikkelingen die relevant zijn voor vogels.

Wetlandwacht Vogelbescherming Nederland