Er komt een nieuw schoolgebouw voor het voortgezet onderwijs op de Woongaard in Elst. De nieuwbouw is een uitbreiding van het Lyceum dat ertegenover ligt en ruimte tekort komt. De school telt nu circa 1050 leerlingen en gebruikt al een paar jaar noodlokalen op het terrein. Als de nieuwbouw klaar is, gaan de noodlokalen weg. Het huidige pand van het Lyceum blijft bestaan. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe besloot op 2 mei om het voorstel voor nieuwbouw aan de gemeenteraad voor te leggen.

‘Goede permanente oplossing’

Wethouder René Post: ‘Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen over de nieuwbouw voor Lyceum Elst. Het college wil met dit voorstel een permanente oplossing bieden voor de huisvestingsnood. We zijn van mening dat de Woongaard een goede plek is vlakbij de huidige school en het nieuwe sportcentrum waar de leerlingen gymles gaan hebben.’

Onderzoek naar nieuwe locatie basisonderwijs 

Op het terrein naast het nieuwe zwembad en sportcentrum is geen plaats voor nieuwbouw met ook nog basisonderwijs erbij. Daarvoor is het aantal basisschoolleerlingen in de wijk Westeraam te groot. De gemeente is daarom gestart met een onderzoek naar een geschikte locatie voor uitbreiding van de huidige basisscholen die in de wijk Westeraam liggen. Dit onderzoek is naar verwachting in de loop van dit jaar klaar.

Vervolgstappen

Op 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college. Met het voorbehoud dat de raad op 2 juli de financiële perspectiefnota (kadernota) goedkeurt. Na een positief besluit starten de voorbereidingen van de nieuwbouw. De gemeente stelt een samenwerkingsovereenkomst op met Lyceum Elst. De school wordt bouwheer. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanbesteding van onder andere architect en aannemer en daarna de uitvoering van de bouw. 

Noodlokalen worden verplaatst

Overigens starten deze zomer de voorbereidingen voor de verplaatsing van een groot deel van de huidige noodlokalen naar het terrein van het basketbalveld naast de huidige locatie van het Lyceum. De verhuizing is nodig om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe zwembad en sportcentrum. Het plan was dat de bouw dit najaar zou starten. Maar vorige week werd bekend dat de bouw voorlopig nog niet kan starten, omdat er bij de Raad van State beroep is aangetekend tegen het bestemmingsplan dat de gemeenteraad op 19 maart heeft vastgesteld. De noodlokalen worden desondanks gewoon verplaatst.