Randwijkse Waarden

In het project Randwijkse Waarden ontwikkelen we het gebied rond de Plas van Wijck in Heteren. We versterken de landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarden van het gebied. We maken het gebied aantrekkelijk voor dieren.

Voor verschillende vogelsoorten maakten we broedgebieden en plekken om voedsel te zoeken. Vogels die daar vooral voordeel van hebben zijn bijvoorbeeld de oeverzwaluw, de ijsvogel, de kluut, de zilverreiger en de wulp. Bomen, heesters en wild groeiende planten geven rust en bescherming aan klein wild. Beplanting die waardevol is voor het landschap, laten we staan, zoals meidoornstruwelen.

We maken ook ruimte voor lokale recreatie. Je kunt in het gebied wandelen en vissen. Op de plas kun je surfen. Ook maken we een strand, ligweide, vliegerweide, zeilbotenhelling en een aanlegplaats met drijvende steiger. De werkzaamheden duren tot 2020. De ontzanding duurt tot 2024.

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden

Op www.randwijksewaarden.nl vindt u meer informatie over de werkzaamheden. Daar vindt u ook contactinformatie.

Meer informatie

Documenten

Samenwerking met verschillende partijen

Het ontwikkelingsplan maakten we samen met Dekker Landschapsontwikkeling. Ook hadden we overleg met een projectgroep en een klankbordgroep. In de klankbordgroep zaten verschillende lokale belangengroepen, waaronder:

  • Dorpsraad Heteren
  • Stichting Overbetuwe Groen Natuurlijk
  • Gelderse Milieufederatie.
  • Bewoners en andere belanghebbenden

Beheer van het gebied

Als alles klaar is, zorgt Stichting Geldersch landschap & Kasteelen samen met lokale agrariërs en vrijwilligers voor het onderhoud van het gebied.