College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2022 tot en met 2026. Het college van B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Hij is ambtelijk secretaris en de eerste adviseur van het college.

Samenstelling college van B&W

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder

Wethouder Wijnte Hol

Wethouder Rik van den Dam

Wethouder René Post 

Wethouder Chantal Teunissen

Gemeentesecretaris Peter Breukers

College juni 2022 Nienke Wiering_500