College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente en legt verantwoording af aan de gemeenteraad. Iedere wethouder heeft zijn eigen taakgebied, ook wel portefeuille genoemd. De wethouders zijn gekozen voor de periode 2018 tot en met 2022.

Samenstelling college van B&W

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos

Wethouder Wijnte Hol

Wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder

Wethouder Rob Engels

Wethouder Brigitte Faber-de Lange

Gemeentesecretaris Marc Knaapen