Woonwagenlocaties

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom woonwagenlocaties en ontvang de nieuwsbrief.

Woonwagenlocatie in Elst

In 2020 besloot de gemeenteraad dat er 4 woonwagenstandplaatsen aan de Platenmakersstraat in Elst komen, met misschien later nog maximaal 4 erbij. Inmiddels hebben we een akkoord met Vivare over de ontwikkeling en verhuur van de woonwagenstandplaatsen in Elst. Burgemeester en wethouders hebben op 28 november het participatieplan vastgesteld. Daarin staat hoe we met betrokkenen willen samenwerken. Wilt u het laatste nieuws volgen, meld u dan voor de online nieuwsbrief. 

Aanmelden nieuwsbrief

Besluit gemeenteraad

Op 27 juni ging de gemeenteraad akkoord met de door het college voorgestelde variant voor de aanleg van de woonwagenstandplaatsen aan de Platenmakersstraat. Dat betekent dat de woonwagenstandplaatsen worden aangelegd volgens optie 1, beschreven in de eindrapportage van de klankbordgroep. De klankbordgroep bestaat uit 10 vertegenwoordigers van toekomstige woonwagenbewoners, omwonenden, volkstuinhuurders, eigenaren van omliggende percelen en Vivare. Zij hebben eerder dit jaar varianten uitgewerkt voor de indeling en inrichting van het terrein. Deze hebben we in een bijeenkomst op 11 april teruggekoppeld aan de omwonenden.

Rectificatie nieuwsbrief juni 2024

In de nieuwsbrief van juni stond helaas een onjuistheid over de reden waarom de gemeenteraad de mogelijkheid besprak om direct al meer dan 4 standplaatsen in Elst aan te leggen. Hieronder leest u de juiste informatie.

Op 11 juni besprak de gemeenteraad de verschillende indelingen voor het woonwagenterrein aan de Platenmakersstraat, zoals de klankbordgroep had aangedragen. Tijdens dat debat werd ook besproken of er direct al meer dan 4 standplaatsen aangelegd kunnen worden. De reden om dit te bespreken was dat de woonwagenbewoners die in de klankbordgroep meepraten over de standplaatsen, mogelijk niet meer in aanmerking zouden komen voor een plek aan de Platenmakersstraat. Dit als gevolg van het bericht dat woonwagenbewoners die boven aan de wachtlijst staan, eerder een standplaats in Randwijk wilden, maar nu een voorkeur uitspreken voor een standplaats in Elst.

Waarom er meer woonwagenstandplaatsen nodig zijn

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens in Zetten, Herveld en Heteren. Er is behoefte aan meer plaatsen.

Planning

Wij gaan nu de onderzoeken doen die nodig zijn voor de wijziging van het bestemmingsplan (in de nieuwe wet heet dat een omgevingsplan). Wij blijven de klankbordgroep betrekken bij nieuwe keuzes die we moeten maken voor de inrichting van het terrein. We hopen dat we eind dit jaar een bestemmingsplan of omgevingsplan aan de gemeenteraad voor kunnen leggen. Uiteraard kunt u hierover straks inspreken en uw mening geven. Als het zover is, laten we u weten wanneer en hoe u dat kunt doen. 

Vragen

Bent u omwonende en heeft u vragen over de woonwagenlocatie in Elst? Dan kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 14 0481 of een mail sturen naar woonwagenlocaties@overbetuwe.nl.