Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom woonwagenlocaties en ontvang de nieuwsbrief.

Woonwagenlocatie in Elst

In 2020 besloot de gemeenteraad dat er 4 woonwagenstandplaatsen aan de Platenmakersstraat in Elst komen, met misschien later nog maximaal 4 erbij. Inmiddels hebben we een akkoord met Vivare over de ontwikkeling en verhuur van de woonwagenstandplaatsen in Elst. Wilt u het laatste nieuws volgen, meld u dan voor de online nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Samenwerking over de inrichting

De gemeenteraad heeft in zijn besluit aangegeven dat we het terrein inrichten in co-creatie met de betrokkenen. Co-creatie betekent dat we willen samenwerken met omwonenden, de volkstuinhuurdersvereniging, eigenaren van nabije percelen, een vertegenwoordiger van de woningcorporatie en woonwagenbewoners. Meer informatie over de samenwerking vindt u in het participatieplan(externe link); dat het college op 28 november vaststelde. Hoe we willen samenwerken en wat uw wensen daarin zijn, bespreken we graag in een informatiebijeenkomst op woensdag 20 december. Deze kunt u alleen op uitnodiging bezoeken. Heeft u van ons een uitnodiging gekregen? Dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 15 december hiervoor aanmelden.

Aanmelden informatiebijeenkomst 20 december(externe link)

Waarom er meer plekken nodig zijn

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens in Zetten, Herveld en Heteren. Er is behoefte aan meer plaatsen.

Planning

  • 20 december: Informatiebijeenkomst voor omwonenden, eigenaren van nabije percelen en vereniging van volkstuinhuurders
  • Januari en februari 2024: Werving en samenkomst klankbordgroep
  • Maart 2024: Buurtbijeenkomsten met terugkoppeling vanuit klankbordgroep

Vragen

Bent u omwonende en heeft u vragen over de woonwagenlocatie in Elst? Dan kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 14 0481 of een mail sturen naar woonwagenlocaties@overbetuwe.nl.