Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom woonwagenlocaties en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief (externe link)

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Overbetuwe heeft nu 9 standplaatsen voor woonwagens. Deze zijn verdeeld over 3 woonwagenlocaties in Zetten, Herveld en Heteren.

Uit een onderzoek naar de behoefte onder woonwagenbewoners kwam het advies om op korte termijn in totaal 5 tot 6 extra standplaatsen aan te leggen, op een of twee locaties. Op een later moment zouden er nog in totaal 5 tot 6 standplaatsen bij kunnen komen.

Locatie

Overbetuwe heeft onderzocht welke plaatsen in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra woonwagens. De gemeenteraad bepaalde in december 2019 de uitgangspunten voor het onderzoek, onder meer:

  • Er moeten 2 locaties komen, een in het oostelijk en een in het westelijk deel van de gemeente
  • De locatie moet groot genoeg zijn, ook om er later misschien meer woonwagens bij te zetten.
  • De locatie moet goed passen in de omgeving.  

Na een eerste selectie van 103 locaties, zijn uiteindelijk 17 locaties uitgebreider onderzocht. In maart 2021 wees de gemeenteraad het terrein aan de Platenmakersstraat in Elst aan als vestigingsplaats voor 4 nieuwe wagens. De raad ging niet akkoord met het plan om er ook 2 in het stationsgebied van Zetten te realiseren. De gemeente zoekt nog naar een alternatief in het westelijk deel van de gemeente.

Planning

De gemeente is in overleg met woningstichting Vivare over de ontwikkeling van de woonwagenlocatie in Elst. Als we overeenstemming hebben, gaan we in gesprek met toekomstige bewoners en omwonenden over de inrichting van de locatie.

Contactinformatie

Uw vragen mailt u naar woonwagenlocaties@overbetuwe.nl.