Verzoeken en klachten op grond van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

U heeft het recht om bij de gemeente te vragen om inzage van uw persoonsgegevens, wijzigingen, beperkingen of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen over de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken. U logt in met DigiD.

U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd. Als u denkt dat deze onjuist zijn, dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen.

AVG verzoek indienen 

Als uw bezwaar heeft tegen de wijze waarop de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt, dan kunt u een klacht indienen.

AVG klacht indienen 

Soms kunt u geen AVG-verzoek of klacht indienen

Dat is het geval als de wet bepaalt dat uw gegevens vastgelegd worden in registers, zoals de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Voor wijzigingen in de BRP neemt u contact op met de gemeente.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als uw gegevens op basis van wettelijke bepalingen voor een bepaalde tijd moet worden bewaard. Dit geldt bijvoorbeeld bij aanvragen om een uitkering of subsidie.

Schriftelijk een AVG-verzoek of klacht indienen 

Schrijf een brief met uw verzoek of klacht en stuur deze naar:

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens openingstijden of anders in de brievenbus doen. 

Om u goed te kunnen helpen, vragen wij u zo duidelijk mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven hoe u contact heeft gehad met de gemeente Overbetuwe en waarover.

U geeft in uw verzoek of klacht aan:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer
  • Omschrijving van uw verzoek of klacht
  • U zet uw handtekening onder uw verzoek of klacht

Wat doen wij als wij een verzoek of klacht van u ontvangen?

Voordat uw verzoek of klacht in behandeling wordt genomen, wordt uw identiteit gecontroleerd:

  • U kunt een afspraak maken op het gemeentehuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
  • Bij het online formulier heeft u zich al geïdentificeerd door het gebruik van DigiD. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Soms vragen wij u aanvullend een afspraak te maken op het gemeentehuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
  • Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar, moet u het (gedeeld) ouderlijk gezag hebben. Het college gaat na wie de wettelijke vertegenwoordiger is door gebruik te maken van de BRP. Het college richt de beantwoording van het verzoek of klacht aan de wettelijke vertegenwoordiger.

U kunt ook een AVG-verzoek of klacht namens iemand anders indienen. U moet daarvoor gemachtigd zijn. De gemachtigde moet het volgende aanleveren:

  • Originele, door betrokkene ondertekende schriftelijke machtiging
  • Omschrijving van het verzoek of de klacht

Het college richt de beantwoording van het verzoek of klacht aan de gemachtigde.

Na identificatie nemen wij uw verzoek in behandeling. Als wij alle benodigde gegevens hebben en uw verzoek of klacht aan de wettelijke eisen voldoet, streven wij ernaar uw verzoek binnen een maand af te handelen.

Is uw verzoek of klacht niet duidelijk genoeg, dan kunnen wij u daarover nog aanvullende vragen stellen. Wanneer u niet reageert binnen de gestelde termijn, dan wordt het verzoek of klacht niet in behandeling genomen. U krijgt hiervan bericht.

Als het verzoek of klacht complex is of als wij veel inzageverzoeken van u moeten behandelen, dan kunnen wij de termijn verlengen tot 3 maanden nadat wij uw verzoek of klacht hebben ontvangen. Als wij de termijn moeten verlengen, dan laten wij u dat binnen een maand weten.

Voldoen wij niet of gedeeltelijk aan uw verzoek, dan leggen wij in ons besluit altijd uit waarom. Soms mogen wij bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarin u inzage wilt gegevens van andere personen bevat, dan kunnen wij uw verzoek weigeren vanwege de privacy rechten van die andere persoon of alsnog deels geanonimiseerd inzage geven in uw gegevens.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw AVG-verzoek kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Afhandeling AVG-klacht

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht over de schending van privacy? Dan kunt u een privacy klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Op de website van de AP vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij de AP. Ook kunt u ervoor kiezen om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.