Soms neemt de gemeente een besluit waarmee u het niet eens bent. Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

U kunt bezwaar maken als:

 • U het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag. Bijvoorbeeld als u een vergunning, aanvraag voor Hulp in Huishouden of bijstandsuitkering heeft aangevraagd en de gemeente wijst uw aanvraag af.
 • U het niet eens bent met een besluit op een aanvraag van iemand anders die gevolgen heeft voor u. Bijvoorbeeld als uw buren een omgevingsvergunning om een uitbouw aan hun huis te bouwen hebben gekregen. U bent tegen deze verbouwing omdat het de zon wegneemt.
 • U nadeel heeft van een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld het besluit om uw uitkering te verlagen omdat u te weinig naar werk zoekt.

Hoe maakt u bezwaar?

Na een besluit van de gemeente heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.

Bent u van plan om bezwaar te maken? Bel dan eerst de gemeente. In de brief met het besluit dat u hebt gekregen staat een telefoonnummer en een contactpersoon. We nemen het besluit dan met u door en u kunt uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit. We kunnen dan kijken of er een andere oplossing mogelijk is. Wilt u toch bezwaar maken? Hieronder leest u hoe dit kan.

DigiD linkBezwaar maken tegen besluit van de gemeente

Bezwaar maken tegen aanslag gemeentelijke belastingen zoals de WOZ-waarde, gaat via belastingen.

U kunt ook een brief schrijven naar:

Gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA Elst

U kunt uw brief ook afgeven bij de receptie tijdens openingstijden of anders in de brievenbus doen.

We hebben dan de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u bezwaar maakt
 • Uw handtekening

Procedure

Gesprek

Als u nog geen gesprek heeft gehad over uw plan om een bezwaar in te dien nemen wij telefonisch contact met u op. Een medewerker van de gemeente legt tijdens het gesprek het genomen besluit uit en u kunt vertellen waarom u het er niet mee eens bent. Samen zoeken we naar een oplossing. Soms lukt dat. U bent niet verplicht om dit gesprek te voeren.

Onafhankelijke commissie voor de bezwaarschiften

 • Als we samen geen oplossing kunnen vinden dan vragen wij advies over uw bezwaar aan de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. De commissie bekijkt uw zaak opnieuw en adviseert de gemeente bij het nemen van een besluit op uw bezwaar.
 • De commissie nodigt u eerst uit voor een hoorzitting. U kunt dan vertellen waarom u bezwaar maakt. Er wordt ook iemand van de gemeente uitgenodigd.
 • De commissie stuurt na de hoorzitting een verslag van de hoorzitting en het advies over uw bezwaar naar u en naar de gemeente.
 • De gemeente neemt daarna een besluit op uw bezwaar. Als de gemeente het advies van de commissie niet volgt leggen wij dit uit in het besluit.

Voor het nemen van een besluit op uw bezwaarschrift heeft de gemeente in totaal 12 weken de tijd. Dit is vanaf het moment dat de 6 weken om een bezwaar in te dienen voorbij zijn. Deze termijn kan door ons met 6 weken verlengd worden.

Voorlopige voorziening

Uw bezwaar leidt niet tot uitstel van het besluit. Soms kunt u niet wachten op het besluit op bezwaar. U kunt dan bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet u kosten (griffierechten) betalen.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschift? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank. Dit moet meestal binnen 6 weken. Voor het indienen van een beroep moet u griffierechten betalen.