Verkeersmaatregelen Blauwe Dinsdag

Door de 4Daagse zijn op dinsdag 16 juli 2024 verkeersmaatregelen nodig om de Blauwe Dinsdag goed te laten verlopen.

Tijdelijke wegafsluitingen dinsdag 16 juli 2024

Deze wegen zijn van 03:00 uur tot 19:00 uur (of korter als het kan) afgesloten voor al het verkeer:

Elst

 • Valburgseweg
 • Lange Dreef
 • Kerkeakkers
 • Valburgseweg
 • Dorpsstraat
 • Rijksweg Zuid
 • Eshofsestraat
 • Van Oldenbarneveltstraat
 • Spoorlaan
 • Industrieweg
 • Industrieweg Oost
 • Bemmelseweg
 • Rijksweg Noord
 • Dauw
 • Regenboog
 • Ceintuurbaan
 • Rijkerswoerdsestraat
 • Kampsestraat
 • De Broekakkers
 • Lingewal
 • Sillestraat
 • Breedlersestraat
 • 1e Weteringsewal vanaf de Grote Molenstraat is de Rijksweg Noord vanaf de Dijkakkers
 • 1e Weteringsewal vanaf de Lingestraat tot Rijksweg Noord 

De Nieuwslag in Elst is op dinsdag 16 juli door de doorkomst van de 4Daagse niet bereikbaar in de ochtenduren. Wij vragen u leveranciers e.d. van deze tijdelijke wegafsluiting op de hoogte te brengen.

Oosterhout

 • Waaldijk
 • Dorpsstraat
 • Gansstraat
 • Peperstraat
 • Vredesplein
 • Oosterhoutsestraat
 • Stationsstraat

Slijk-Ewijk

 • Valburgsestraat
 • Tielsestraat

Valburg

 • Tielsestraat
 • Valburgeweg

Parkeerverbod

Op verschillende locaties in Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout zijn parkeerverboden ingesteld voor beide zijden van de weg. Deze parkeerverboden zijn met borden aangegeven. Voor deze wegen is een wegsleepregeling van de gemeente Overbetuwe van kracht, dit is ook met borden aangegeven. Politie en gemeente gaan hierop handhaven.

Stremmingen doorgaand verkeer gemeente Overbetuwe 

Door de doorkomst van de 4Daagse zijn op dinsdag 16 juli 2024 de plaatsen Elst, Valburg, Slijk-Ewijk en Oosterhout maar zeer beperkt bereikbaar vanaf 03:00 uur.

Bereikbaarheid

Industriepark De Aam en Merm Elst

Industriepark de Aam en Merm zijn op dinsdag 16 juli a.s. alleen bereikbaar via de A325, afslag Elst. De Industrieweg Oost zal vanaf de rotonde de beschikking hebben over één rijbaan. Doorgaand verkeer via de Rijksweg Noord en een gedeelte van Rijksweg Zuid is gestremd.

Westeraam in Elst

Bewoners binnen de ring Ceintuurbaan, Regenboog en Dauw worden verzocht hun auto voor woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli buiten deze ring te parkeren, eventueel parkeren in de parkeergarage.

Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen.

Wijk Eshof in Elst

Bewoners van de wijk de Eshof worden verzocht hun auto voor woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli buiten deze wijk te parkeren, eventueel kunt u parkeren in de parkeergarage. Via de Aamsestraat en de A325 kunt u uw weg vervolgen. 
Ook kunt u tot 06:00 uur via de Stationsstraat, Marga Klompelaan, Taminiausingel naar de Rijksweg Zuid richting A15.

Wijk Molenzicht in Valburg

Bewoners van wijk Molenzicht in Valburg worden verzocht hun auto voor woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli te parkeren buiten hun wijk. De Tielsestraat is dinsdag 16 juli vanaf 03:00 uur afgesloten. U kunt via de Reethsestraat richting Rijksweg Zuid de snelweg A15 bereiken en u kunt via de Noordzijde van Valburg via Heteren de A50 bereiken.

De Vang en een gedeelte van het fietspad wordt gebruikt als calamiteitenroute.

Oosterhout

Bewoners in Oosterhout worden verzocht hun auto voor woon-werkverkeer op maandagavond 15 juli buiten het dorp te parkeren. De Waaldijk richting Herveld is afgesloten.
De van Balverenlaan richting Park 15 is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wel bereikbaar voor fietsers.

Slijk-Ewijk

De Dorpstraat wordt afgesloten vanaf de hoek Clara Fabriciuspark / Paulstraat richting 
Oosterhoutsestraat tevens is daar een parkeerverbod aan beide zijden van de straat. 

Parkeren

Bezoekers van de zomerfeesten en de 4Daagse kunnen hun auto parkeren in de P&R parkeergarage gelegen bij het station te Elst, deze parkeergarage is te bereiken via de Energieweg.

Woon-werkverkeer richting Arnhem/Nijmegen A325, A15 en A50 op dinsdag 16 juli 2024

Bent u woonachtig ten noorden (Arnhemse zijde) van de lijn Dorpsstraat, Valburgseweg, Kerkeakkers, Lange Dreef en Valburgseweg en Tielsestraat, dan kunt u het best richting Driel en/of Heteren rijden en hier uw weg vervolgen via de A325 of A50 en A15.

Bent u woonachtig ten zuiden van genoemde lijn dan adviseren wij u te rijden richting Nijmegen via de Rijksweg Zuid en bij de afslagen naar de A15 uw weg te vervolgen.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe

Het is op grond van bovenstaande verordening verboden een standplaats en/of 
verzorgingspost in te nemen op dinsdag 16 juli 2024 langs de 4Daagse route door de gemeente Overbetuwe zonder geldige vergunning. Dit geldt ook voor het plaatsen van toiletten en allerlei andere zaken op gemeentegrond. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders van de gemeente.

Gezien het aantal lopers tijdens de 4Daagse verzoeken wij aan de kijkers om niet op de weg te komen en de lopers zoveel mogelijk doorgang te verlenen. Om elkaar te treffen adviseren wij u om af te spreken bij de centrale rustplaats aan de Lange Dreef te Elst.

Muziek

Langs de route zullen militaire muziekkorpsen optreden ter hoogte van:

 • Café Merkus Oosterhout
 • Pannekoekenbakker Slijk-Ewijk
 • Café de Viersprong Valburg
 • Ambtshuis Elst

U mag in een straal van 100 meter van deze orkesten geen andere muziek draaien en/of veroorzaken, deze orkesten ondervinden daar veel hinder van. Hierop zal worden toegezien door de toezichthouders.
Als u langs de route zelf muziek draait wilt u dat dan melden per mail: 
omgevingsloket@overbetuwe.nl. Wij vragen u rekening te houden met de omgeving, niet iedereen is gecharmeerd van harde muziek.

Bewoners Calamiteitenroutes

Oosterhout

Via de Waaldijk, Dijkstraat, Krakenburgsestraat naar de Oosterhoutsestraat en daar vervolg van de route

Valburg

Vanaf Tielsestraat, Mellardsestraat, Broekstraat, Stationsstraat en Julianastraat

Elst

Vanaf Lange Dreef, richting Rijksweg Zuid en daar vervolg van de route

Wij verzoeken u in deze straten op dinsdag 16 juli 2024 niet te parkeren behalve in de parkeervakken tenzij dat anders is aangegeven met borden.

Flyeren en het ophangen van spandoeken tijdens de doortocht van de 4Daagse op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe is verboden.