Toekomstige bewoners Veldzicht praten mee over wijk in wording

“Dit is de projectontwikkeling van de toekomst!” Aldus Bernard Smits van WBVG, een van de partijen die met de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf aan tafel zitten om bewoners een stem te geven in hoe hun huis en woonomgeving eruit zullen zien. ‘Duurzaam’ en ‘samen’ zijn daarbij sleutelwoorden. De gemeente ondersteunt de initiatieven van harte en faciliteert waar dat kan. 8 februari was een feestelijk moment: toen tekende wethouder Wijnte Hol de exploitatieovereenkomst met bewonersgroepen en de ontwikkelaar.

Veldzicht wordt een bijzondere wijk, met bijzondere woonvormen. Dat wordt zichtbaar in het gevarieerde uiterlijk, maar is vooral ook merkbaar in het proces van totstandkoming. In de wijk komen 49 woningen, waarvan er 35 samen met een kopers- of huurderscollectief worden ontwikkeld.

Het gaat om:

  • 13 koopwoningen via collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) De Groene Morgen
  • 12 sociale huurwoningen voor woonvorm De Biotoop, via Woningstichting Valburg en Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG)
  • 10 seniorenwoningen, waarbij de bewoners ‘medeopdrachtgever’ zijn

Dat wil zeggen dat de bewoners inspraak hebben in het project, maar zonder de financiële risico’s en verantwoordelijkheden van CPO.

Van dromen naar doen

De ondertekening op 8 februari was het startsein voor de concrete fase waarin Veldzicht nu is beland. Projectontwikkelaar Michel van Wijk van Mecus Planontwikkeling: “We zijn bezig om de wijziging van het omgevingsplan te regelen. Van tevoren hebben we veel gesprekken gevoerd met direct omwonenden en waar mogelijk het plan aangepast. Hiermee hopen we een zo breed mogelijk draagvlak te hebben verkregen. Dat levert tijdwinst op. Als we straks weten hoe het met de zienswijzen op het plan zit, gaan we verder met ontwerpen en dan richting bouw.”

Zelf ontwikkelen en mee-ontwikkelen

“Wij zijn de vrijbuiter binnen het project”, zegt Willem van Middendorp van CPO De Groene Morgen. “We kopen zelf de grond van de ontwikkelaar, zodra het omgevingsplan definitief is. Dan gaan wij samen met onze eigen CPO-adviseur en de architect verder met ontwikkelen. We willen alles zo duurzaam mogelijk: ecologisch bouwmateriaal, waterbeheer, deelauto’s, zonnepanelen. Wel zullen we vanwege de kosten keuzes moeten maken.” De gestegen bouwkosten vormen voor alle projecten een uitdaging, want ook De Biotoop en de seniorenwoningen streven naar betaalbare duurzaamheid.

De Groene Morgen is een meergeneratieproject, met bewoners in alle leeftijden. “We willen geen knarrenhof worden,” zegt Willem, “maar juist voor de starters zijn de bouwkosten een groot probleem. Wij (iets) ouderen denken over een solidariteitsfonds om perspectief te bieden. Ook willen we kijken of de gemeente hierin iets voor ons kan betekenen. Daar gaan we over praten. Dat is zo mooi aan dit project: de gemeente heeft direct met de toekomstige bewoners te maken.” Dit past in de aanpak van de gemeente om meer collectieve woonvormen mogelijk te maken. Voor de seniorenwoningen komen één of 2 basisplattegronden plus allerlei extra opties, vertelt Michel van Wijk. De kopers kunnen vervolgens individuele keuzes maken. “Dat is toch uniek!”, zegt Liesbeth Le Poole, die een seniorenwoning gaat betrekken.

Dorpswasplaats 2.0

Een ander kenmerk dat de 3 projecten gemeen hebben, naast duurzaamheid, is de sociale factor. Liesbeth: “Wij letten op levensloopbestendigheid en toegankelijkheid, maar ook op ‘noaberschap’: bewoners die elkaar helpen als dat nodig is.” De Groene Morgen wil veel gezamenlijkheid. Willem: “Een gemeenschappelijk gebouw met wasmachines, logeer- en klusruimte, een plek waar we elkaar ontmoeten. Daarnaast een moestuin én een voedselbos op de verplichte groenstrook langs de sloot.” Voor de verenigde huurders van De Biotoop geldt hetzelfde. Bernard Smits begeleidt de groep vanuit de WBVG, die later ook beheerder van de woningen zal zijn. “Wij staan tussen de bewonersgroep en Woningstichting Valburg in”, legt hij uit. “De mensen willen als goede buren samenleven én samen activiteiten ondernemen, zoals zorgen voor de gemeenschappelijke tuin en de gezamenlijke ruimte waar ze kunnen eten en/of klussen. Ze delen hun visie op samen wonen: omkijken naar elkaar, duurzaam en met respect voor de aarde en het milieu.” WBVG betrekt de toekomstige huurders bij besluiten over het ontwerp. Bernard: “We zullen creatief moeten zijn. Zo kunnen de bewoners actief bijdragen met ideeën en inzet, bijvoorbeeld zelf de afwerking van de bouw op zich nemen.”

Oases van sociale samenhang

Alle partijen zijn enthousiast over deze intensieve manier van gezamenlijke projectontwikkeling. Michel van Wijk: “Dit geeft een heel andere dynamiek, ik zit nu al met klanten aan tafel voordat ze een woning gekocht hebben! Heel interessant.” Bernard Smits: “Dit is hartstikke leuk, de projectontwikkeling van de toekomst! Geen saaie rijtjeshuizen, maar kleine oases van sociale samenhang, met een positieve uitwerking op de omgeving. Die wordt levendig, met veel betrokkenheid en uitwisseling. Ik denk dat het een heel leuk bruisend buurtje wordt!”