Verenigingen en instanties kunnen bij de gemeente een subsidie aanvraag doen als welzijnsorganisatie. De subsidie wordt digitaal aangevraagd. Bij de aanvraag stuurt u de gevraagde informatie en bijlagen digitaal mee.

Voorwaarden

 • U kunt tot 1 oktober 2024 de jaarlijkse subsidie aanvragen voor het jaar 2025.
 • U kunt een éénmalige subsidie aanvragen uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
 • Aanvragen die daarna binnenkomen, of onvolledig zijn worden niet meer getoetst.
 • Op de subsidieaanvraag zijn de voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016(externe link) van toepassing.
 • Uw activiteiten dragen bij aan één of meer van de beleidsdoelen van de gemeente Overbetuwe. Afhankelijk van het soort subsidie, gelden nog andere voorwaarden.
 • Verantwoorden subsidie bedragen tussen €5.000 - €50.000 uiterlijk vóór 1 maart 2024
 • Verantwoorden subsidiebedragen boven de €50.000 uiterlijk vóór 1 juni 2024

Hoe u subsidie aanvraagt

De volgende personen mogen de subsidieaanvraag doen:

 • Een bestuurslid van de organisatie. Deze persoon moet als bestuurslid geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel.
 • Iemand die gevolmachtigd is door een bestuurslid van de organisatie. 

Voor de aanvraag hebben wij nodig:

 • Uw naam en adres.
 • Het adres waar u post over de subsidie wilt ontvangen.

Van de organisatie waarvoor u subsidie aanvraagt:

 • Naam
 • KvK-nummer
 • Het adres van de website (als de organisatie die heeft)
 • IBAN

Andere informatie en eventueel bijlagen. Dit verschilt per subsidie. Hieronder kunt u voor elke subsidie lezen welke informatie en bijlagen nodig zijn bij de subsidieaanvraag. Voor sommige subsidies geldt dat u bepaalde informatie moet kunnen bewijzen. De gemeente kan met een steekproef bewijs opvragen van de informatie die u in uw aanvraag heeft ingevuld.

U vraagt de subsidie uiterlijk voor 1 oktober aan voor activiteiten in het volgende kalenderjaar. Een subsidie voor 2024 vraagt u dus uiterlijk 30 september 2023 aan. Let op! Voor sommige subsidies geldt een andere inleverdatum. Kijk daarvoor bij de informatie over de subsidie die u wilt aanvragen.

Vragen? 

Heeft u vragen? Mail ze dan naar beheersubsidies@overbetuwe.nl.

Verantwoorden van ontvangen subsidie

De verantwoording van de subsidie die u heeft ontvangen in het afgelopen levert u uiterlijk voor 1 juni in.

Om uw verantwoording of rapportage in te dienen kunt u het formulier Verantwoording ontvangen subsidie gebruiken.