Uitleg over hoe het stemmen werkt en wie mag stemmen.

Hoe werkt het stemmen?

Heel simpel. U krijgt vanzelf een stempas thuisgestuurd. Neem die samen met uw ID-bewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee naar het stemlokaal.

Daar krijg u een stembiljet. Maak hierop het vakje voor de naam van uw favoriete kandidaat rood en stop het stembiljet vervolgens in de stembus. De kandidatenlijst met de personen waaruit u kunt kiezen, krijgt u vooraf thuisgestuurd.

Wie mogen stemmen?

U mag stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • EU-burger bent
  • Niet EU-burger bent en minimaal 5 jaar rechtmatig in Nederland woont