Uitleg over hoe het stemmen werkt en wie mag stemmen.

Hoe werkt het stemmen?

Heel simpel. U krijgt vanzelf een stempas thuisgestuurd. Neem die samen met uw ID-bewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee naar het stemlokaal.

Daar krijg u een stembiljet. Maak hierop het vakje voor de naam van uw favoriete kandidaat rood en stop het stembiljet vervolgens in de stembus. De kandidatenlijst met de personen waaruit u kunt kiezen, krijgt u vooraf thuisgestuurd.

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • De Nederlandse nationaliteit heeft
  • Niet bent uitgesloten van het kiesrecht

Wat heeft u nodig om te stemmen?

  • Uw stempas
  • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is het langer verlopen, dan kunt u niet stemmen. U bent verplicht het identiteitsbewijs te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Kunt u zelf niet stemmen?

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

  1. Via uw stempas (onderhandse volmacht). U ontvangt de stempas begin november. U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. De andere kiezer woont in Overbetuwe en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal 2 volmachten aannemen.
  2. Via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht). Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in onze gemeente woont, dan kunt u dit, vanaf 9 oktober, online regelen. Doe dit uiterlijk vrijdag 17 november 2023. De andere kiezer ontvangt een volmachtbewijs en hoeft geen kopie van een identiteitsbewijs van u te laten zien.

Wilt u nu al iemand machtigen? Download dan dit machtigingsformulier (pdf) en mail dit ingevuld en ondertekend voor 17 november naar verkiezingen@overbetuwe.nl.

U bent uw stempas kwijt of deze is beschadigd

Op onze website kunt u tot uiterlijk 17 november 2023 online een vervangende stempas aanvragen.  Aan de publieksbalies in het gemeentehuis kunt tot dinsdag 21 november 2023 tot 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen. De oude stempas is hierna niet meer geldig.

Stemmen in een andere gemeente

Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas kunt u vanaf 9 oktober online aanvragen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023.

Lukt het niet om het online aan te vragen? Download dan dit machtigingsformulier en mail dit ingevuld en ondertekend vóór 17 november naar verkiezingen@overbetuwe.nl.

Een kiezerspas kan u ook persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis. Dit kan tot 21 november 2023 tot 12:00 uur. Maak hiervoor een afspraak(externe link).