Het onderhouden van het openbaar groen is een taak van de gemeente. Denk bij openbaar groen aan bijvoorbeeld bomen, plantsoenen, groenstroken, bermen, parken of watergangen.

Onderhoud door aannemers

We laten een groot deel het groenonderhoud uitvoeren door aannemers. Het werkgebied is verdeeld in het oostelijke gebied van de gemeente (ten oosten van de A50) en het westelijke gedeelte van de gemeente (ten westen van de A50). Zodra bekend is wie de aannemers zijn, komt dat op deze pagina te staan. Een klein gedeelte van het groenonderhoud is in ons eigen beheer.

Niveau van onderhoud

We hebben gemaakt over hoe schoon en netjes de openbare ruimte moet zijn. Zo is vooraf afgesproken hoe hoog het gras mag staan. Of hoeveel blad en zwerfvuil er mag liggen op straat. Dit noemen we ‘beeldkwaliteit’. De aannemer voert onderhoud uit zodat het beeld blijft voldoen aan de kwaliteit die we hebben afgesproken. Hierdoor worden de meeste onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd op vaste momenten.

We gebruiken meetlatten zodat we de kwaliteit van onderhoud objectief kunnen beoordelen. Op deze meetlatten staan beelden of foto’s die de kwaliteit van de openbare ruimte beschrijven en meten. De meetlat heeft 5 niveaus die gaan van A+ (zeer hoog niveau) tot D (laag niveau).

Het algemene niveau voor beeldkwaliteit wordt bepaald door de gemeenteraad. Voor het centrum van dorpskernen geldt het onderhoudsniveau A (hoog). Voor de rest van de gemeente is niveau B vastgesteld.

Bomen

De gemeente beheert ongeveer 24.000 bomen. Iedere boom inspecteren we eens in de 3 jaar. Attentiebomen of risicobomen, zoals bijvoorbeeld de boomsoort Es, inspecteren we ieder jaar. Wij controleren per jaar ongeveer 8.000 bomen. Als dat nodig is, snoeien of vervangen we bomen. We rekenen erop dat u de bomenploeg de ruimte geeft om met een hoogwerker het werk te doen. Als een boom overlast geeft of dreigt om te vallen, kunt u dat aan ons doorgeven. De bomen worden geïnspecteerd en gesnoeid volgens de richtlijnen uit het handboek bomenlink naar pdf bestand

Initiatieven

Sommige groenvakken worden beheerd door inwoners. Denk bijvoorbeeld aan geadopteerde boomspiegels en het aanleggen van plantvakken. Deze komen voort uit initiatieven van Overbetuwe Doet. Neem een kijkje op Overbetuwe Doet als u hier ook interesse in heeft.

Planning

Zodra bekend is wie de aannemers zijn, wordt informatie over onderhoud en planning geplaatst op de websites van onze aannemers.

Melding maken

Wij doen ons best om de omgeving mooi groen en veilig te houden. Uw hulp kunnen we daarbij goed gebruiken. Ziet u een gevaarlijke tak, omgevallen boom of ervaart u overlast? Maak dan een melding over het openbaar groen.