Op 1 januari 2024 begint de Omgevingswet. Deze wet verandert de regels voor ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijke initiatieven.

Wat verandert er precies?

Gaat u iets doen in uw leefomgeving, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het (ver)bouwen of maken van een inrit. U krijgt dan te maken met de Omgevingswet. Ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemer iets veranderen aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet biedt de spelregels hiervoor. 

Omgevingsvergunning

Vanaf 1 januari 2024 vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket van het Digitale Stelsel Omgeving (DSO). Daar vindt u ook de vergunningencheck. Hiermee kunt u zien of u een melding moet maken of een vergunning nodig heeft. 

Meer informatie

Veel informatie over nieuwe regelgeving vindt u op de website Aan de slag met de omgevingswet