Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Land van Tap en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Op 14 februari was er een participatiebijeenkomst met de eerdere participatiedeelnemers (Klankbordgroep en Dreamteam) en de directe omgeving rondom het plangebied Land van Tap. De presentaties van die avond kunt u hier vinden:

De deelnemers kunnen hun reactie geven op de plannen tijdens een inloopavond op 7 maart. We beoordelen deze reacties en kijken we of en hoe we die verwerken in het stedenbouwkundig ontwerp. We verwachten dit in mei/juni te kunnen terugkoppelen.

Planning

Dit is de planning voor de komende tijd:

  • 2023: Gemeenteraad beslist over uitvoeringsplan. Daarna volgen de aanbesteding en de contractvorming met een marktpartij
  • 2024: Ontwikkeling bouwplan, planologische procedure en vergunning
  • 2025: Start bouwrijp maken, daadwerkelijke bouw en woonrijp maken

Contactinformatie

Uw vragen over het Land van Tap mailt u naar landvantap@overbetuwe.nl.