Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Land van Tap en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief(externe link)

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op dit moment zijn er op het terrein tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen en hoeveel woningen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er uiteindelijk kunnen komen.

Meer informatie

We zijn bezig een uitvoeringsplan te maken. Dit beschrijft de stappen die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het Land van Tap. Een belangrijke stap is het maken van een stedenbouwkundig plan (SBK) en een beeldkwaliteitsplan (BKP). We hebben het concept SBP & BKP en het concept verkeersonderzoek eerder dit jaar voorgelegd aan omwonenden en andere belanghebbenden. Naar aanleiding van deze reacties en overleg met de welstandscommissie hebben we het SBP & BKP op de volgende punten aangepast. U vindt hieronder:

Planning

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad nemen dit najaar een besluit over het uitvoeringsplan. Onderdeel daarvan zijn het stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan en diverse onderzoeken (zoals verkeersonderzoek, waterhuishoudkundig onderzoek en financiële berekeningen). Na dit besluit volgen stappen, zoals een planologische procedure, de aanbesteding en contractvorming met een marktpartij.

Contactinformatie

Uw vragen over het Land van Tap mailt u naar landvantap@overbetuwe.nl.