Land van Tap

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. Op het terrein zijn tijdelijk 150 parkeerplaatsen. We onderzoeken hoeveel woningen, parkeerplaatsen en/of eventuele andere centrumversterkende voorzieningen er in de toekomst kunnen komen.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom Land van Tap en ontvang de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Locatie

Het Land van Tap is het binnenterrein tussen de Dorpsstraat, Wagenmakersstraat en Rijksweg Zuid in Elst. De parkeerplaats ‘Land van Tap’ ten zuiden van de Dorpsstraat in Elst

Opdracht gemeenteraad

Het college van B&W stelde op 31 oktober vorig jaar aan de gemeenteraad voor om op het terrein 36 woningen te bouwen met 170 openbare parkeerplaatsen. De gemeenteraad sprak daarop de wens uit om meer woningen te bouwen op het Land van Tap dan de geplande 36. Op 23 januari besloot de gemeenteraad unaniem een motie in te dienen bij het college onder de naam ‘Extra woningen op Land van Tap’. Een motie is een opdracht van de raad aan het college. Dit staat er in de opdracht:

  1. Nieuwe stedenbouwkundige varianten onderzoeken met het doel om zoveel mogelijk woningen voor starters en ouderen te bouwen.
  2. Deze varianten met financiële onderbouwing uiterlijk 28 mei voor besluitvorming aan de raad voorleggen.
  3. Na het besluit van de raad een nieuw stedenbouwkundig plan opzet maken en dit aanbesteden.
  4. De participatiedeelnemers en andere stakeholders informeren over dit besluit en proces.

Onderzoek

In de motie stelt de gemeenteraad vast dat er een groot tekort aan woningen is in Overbetuwe, met name voor starters en ouderen. De raad vindt dat de gemeente zich ervoor moet inspannen dat iedereen kan wonen. Door 1 of 2 bouwlagen toe te voegen aan het huidige schetsplan kunnen er meer woningen worden gebouwd. De gemeenteraad stelt ook dat het toevoegen van extra bouwlagen een impact heeft op de omgeving. Deze vraagt om verder stedenbouwkundig onderzoek.

Hoe nu verder

We werken nu aan een nieuwe projectopdracht met een stappenplan. We verwachten dat het college van B&W de nieuwe projectopdracht in mei vaststelt. In juni informeert het college de raad over de stappen die we hebben gezet en nog gaan zetten. Na de zomervakantie komt het college bij de gemeenteraad terug met een reactie op de opdracht.

Contactinformatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact op. U kunt mailen naar landvantap@overbetuwe.nl of bellen met projectleider Theo Ahoud via ons algemene telefoonnummer 14 0481.