Op locatie Klooster gaan ook veranderingen plaatsvinden. Ontwikkelaar Vof Westeraam is eigenaar van het noordelijke deel en heeft daar een plan voor woningbouw. Dit staat nog niet vast. Het zuidelijke deel is eigendom van de gemeente. Hier komen parkeerplaatsen voor patiënten en bezoekers van Rijnstate.

Locatie

Locatie Klooster ligt ten noordoosten van station Elst ten zuiden van de Meiregen.

Planning

  • In 2023 komt er meer duidelijkheid over de precieze inrichting van het noordelijke gebied op locatie Klooster.
  • Het gebouw van buitenschoolse opvang De Kikkerkoning blijft tot half 2023 in gebruik. Daarna verhuizen zij naar een andere plek.