De gemeentesecretaris is ambtelijk secretaris en eerste adviseur van het college. Zij is ook algemeen directeur en in die functie eindverantwoordelijk voor het leiding geven aan en prestaties van de ambtelijke werkorganisatie. De gemeentesecretaris is een verbinding tussen het college en de ambtenaren.

Contact

Voor een afspraak met de gemeentesecretaris kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via 14 0481 of bestuurssecretariaat@overbetuwe.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur.