De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Voor Overbetuwe betekent dit dat het Waterschap de Waaldijk tussen Wolferen en Oosterhout gaat versterken zodat deze voor de toekomst voldoende veilig is.

In 2024 moet de dijk in Overbetuwe voldoen aan de hoogwaterveiligheids-normen. Meer informatie hierover vindt u op de projectpagina Dijkversterking Waaldijk en Gastvrije Waaldijk.