De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Het gaat om een dijktraject van 80 kilometer lang. Dit is nodig zodat de dijk voor de toekomst voldoende veilig is. In 2024 moet de dijk in Overbetuwe voldoen aan de hoogwaterveiligheidsnormen.

Plan Gastvrije Waaldijk

Door de dijkversterking moet de dijkweg worden vervangen. Dit biedt de mogelijkheid om de uitstraling van de dijkweg een impuls te geven en de beleving ervan te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten: een ‘Gastvrije Waaldijk’.

De gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard, Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland realiseren de Gastvrije Waaldijk.

Locatie

De dijkversterking vindt plaats op de Waaldijk tussen Wolferen en Oosterhout. De gehele, 80 kilometer lange, Waaldijk wordt een impuls gegeven met Gastvrije Waaldijk.

Planning

U kunt de planning van de projecten zien op de projectwebsite dijkversterkingwolferensprok.nl. De planning is dat in Overbetuwe de Gastvrije Waaldijk begin 2024 gerealiseerd is.

Contactinformatie

Wilt u meer informatie over de Gastvrije Waaldijk? Dan kunt u contact opnemen via de projectwebsite dijkversterkingwolferensprok.nl of kijk op de website van het waterschap waterschaprivierenland.nl.