De Pas Noord is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidkant van Elst. Er komen 120 tot 130 woningen en een bijzonder woongebouw met een maatschappelijke functie. Het ligt tussen de bestaande wijk Brienenshof en de Groenestraat en is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas.

Voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation zijn op fietsafstand. De gemeente onderzoekt samen met projectontwikkelaar Ten Brinke de mogelijkheden voor woningbouw in De Pas Noord.

Locatie

De Pas Noord is het gebied omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jacobslaan en de Caro van Eijcklaan.

Planning

Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied De Pas Noord wordt van 7 december 2023 tot en met 17 januari 2024 ter inzage gelegd. In een ontwerpbestemmingsplan staat waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden. We leggen het bestemmingsplan en de ingekomen reacties in de eerste helft van volgend jaar voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het is namelijk aan de gemeenteraad om daarna het definitieve bestemmingsplan voor De Pas Noord vast te stellen. Over de precieze planning van de realisatie van de woningen kunnen we helaas nog niks zeggen. Dat hangt onder andere af van de besluitvorming door de gemeenteraad en de ontwikkelingen rond het stroomnet.

Op dinsdag 19 december organiseert de gemeente van 19:00 uur tot 20:30 uur een informatieavond over het ontwerpbestemmingsplan. Hier kunt u zich tot en met zondag 17 december voor aanmelden.

Aanmelden informatieavond(externe link)

Nieuws

Meer informatie staat op de website van de projectontwikkelaar: depasnoord.nl(externe link). Daar kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief en vindt u alle informatie over het project en de planning. Naast toekomstige bewoners betrekt Ten Brinke ook de omwonenden en andere belanghebbenden bij het bouwplan.

Contactinformatie

Uw vragen over het project Woongebied De Pas Noord mailt u naar woongebieddepas@overbetuwe.nl of neem contact met de projectontwikkelaar via de website depasnoord.nl(externe link)