De Pas Noord is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidkant van Elst. Er komen 120 tot 130 woningen en een bijzonder woongebouw met een maatschappelijke functie. Het plan is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas. Voorzieningen zoals een school, winkels en een treinstation zijn op fietsafstand. Initiatiefnemer is projectontwikkelaar Ten Brinke.

Locatie

De Pas Noord ligt naast de bestaande wijk Brienenshof, tussen Groenestraat, Korte Bemmelseweg, Aletta Jacobslaan en Caro van Eijcklaan.

Planning

In een ontwerpbestemmingsplan staat waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden. U kunt het bestemmingsplan online lezen via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

We leggen het bestemmingsplan, de ingekomen zienswijzen en onze reactie op de ingekomen zienswijzen in de eerste helft van dit jaar voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om het definitieve bestemmingsplan vast te stellen.

Wanneer de bouw start, is nog onzeker. Dat hangt onder andere af van de besluitvorming door de gemeenteraad en de ontwikkelingen rond het stroomnet.

Meer informatie

Meer informatie staat op de website van de projectontwikkelaar: depasnoord.nl(externe link). Daar kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief en vindt u alle informatie over het bouwplan.

Vragen

Uw vragen over het project Woongebied De Pas Noord kunt u mailen naar  woongebieddepas@overbetuwe.nl. U kunt ook contact opnemen met ontwikkelaar Ten Brinke via de website depasnoord.nl(externe link).